Ladicí člen pro drátové antény

 

Zapojení je v podstatě paralelní laděný obvod s proměnnou vazbou mezi zdrojem signálu a zátěží. Přepínačem P1 se vybere příslušné pracovní pásmo a přepínačem P2 se nastaví vazba s vysílačem (transceiverem). Tento člen nejlépe pracuje s delší drátovou anténou, o délce 40 až 160 m. Velmi se mi osvědčil při mé expedici na St. Kilian Island (viz OK QRP INFO 60) kdy jsem používal vertikální anténu délky 83 m.

Ladění je velmi jednoduché:

Nastavíme přepínač P1 na požadované pásmo a ladicím kondenzátorem C doladíme na maximální napětí na anténě, a nakonec přepínačem P2 nastavíme nejlepší PSV.

 

Cívka je navinuta na kostře o průměru 40 mm, silnějším vodičem (ve vzorku 2 mm), celkově má 65 závitů těsně, závit vedle závitu.

Odbočky pro P1a:

15 – 26 – 45 – 65 závitů od dolního (studeného) konce

Odbočky pro P1b:

11 – 20 – 36 – 58 závitů od dolního konce

Odbočky pro P2:

4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 závitů od dolního konce.

 

Kondenzátor C jsem použil dvojitý vzduchový ze starého rozhlasového přijímače, u něhož jsem každou druhou rotorovou i statorovou desku odstranil, z důvodu možnosti případného použití i s výkonnějším vysílačem. Obě sekce kondenzátoru propojeny paralelně.

 

K tomuto zapojení mne inspirovala vzpomínka na článek otištěný někdy v šedesátých letech minulého století v ruském časopise RADIO, kde bylo použito v elektronkovém vysílači pro koncesionáře ve druhé kategorii, tedy něco na způsob naší bývalé třídy B, kteří měli (v té době) povoleny pásma 160 až 20 m, s výkonem do 40W, pouze CW. (Na VKV CW i FONE.).