LABORATORNÍ KV PŘIJÍMAČ

Užitečný přístroj pro domácí kutily, zabývající se vysokofrekvenční technikou. Naprostá většina z nich samozřejmě vlastní tzv. signální generátor, tedy oscilátor s rozsahy minimálně po celém krátkovlnném rozsahu, mnohdy ale také s rozsahy dlouhých a středních vln. V následujícím popise se dozvíte, jak si k němu udělat doplněk, kterým se dá poslouchat jak nejrůznější stanice, ale hlavně si zkontrolovat, kde nám co kmitá, při vývoji a stavbě oscilátorů pro nejrůznější účely.

Nastavení požadovaného rozsahu a ladění přijímaných kmitočtů nám zajistí právě onen výše uvedený generátor, doporučuji s dobrou jemnou stupnicí, nebo ještě lépe – propojit jej s digitálním měřičem kmitočtu. Pokud nemáte k dispozici vhodný generátor, doporučuji si prolistovat rubriku BASTLENÍ na tomto webu a použít libovolný z mnoha popsaných oscilátorů, návrhy laděných obvodů oscilátoru pro generování požadovaných kmitočtů jsou zde popsány také, stačí zalistovat, například série článků LADĚNÉ OBVODY 1 až 5, případně VÝPOČET L a C kde stačí vložit požadované hodnoty a výsledné potřebné součástky (kondenzátory a cívky) vyjdou snadno a lehce.

Používání tohoto přijímače je velice jednoduché, postačí ke vstupu přijímače připojit nějakou univerzální anténu, třeba i jen kousek vodiče, nebo „fous“ od měřicího přístroje. Přijímač bude pracovat i bez vstupního laděného obvodu. No a co je nejdůležitější, musíme také na vývod OSC přivést signál z generátoru se stejným kmitočtem, jaký požadujeme přijímat.

Ale musím samozřejmě podotknout, že pokud toto zařízení budete chtít používat jako „opravdový“ přijímač (a jde to, chodí opravdu pěkně), je velmi vhodné, ba přímo nutné jej na vstupu doplnit laděným obvodem, třeba i s výměnnými nebo přepínanými cívkami pro jednotlivé rozsahy kmitočtů, který by byl přizpůsoben k anténě. Na ovládacím prvku ladicího kondenzátoru je pak vhodné udělat alespoň jednoduchou hrubou stupnici s dílky označujícími středy jednotlivých rozsahů kmitočtů. Ladicí člen jsem řešil jako samostatnou jednotku, abych příliš nekomplikoval základní přijímač, a do anténního vstupu jsem ji připojoval pomocí kousku souosého kabelu, jelikož jsem (bohužel) neměl právě po ruce vhodný konektor samce+samici, oba na panel, kterými bych to propojil i mechanicky pevně.

Na obrázku je znázorněno zapojení tohoto přijímače. Vstupní signál od antény (nebo přizpůsobovacího laděného obvodu) je přiveden na vf zesilovač s polem řízeným (FET) tranzistorem T1. V pokusné verzi byly zde použity typy 2N3819, jelikož právě jsme jich měli v kroužku několik kusů získaných levně z výprodeje jednoho končícího podniku. Použitím polem řízeného tranzistoru na vstupu docílíme zvýšení vstupního odporu přijímače. Doporučuji ale, v případě že není na vstupu laděný obvod s vazební cívkou, připojit paralelně k odporu R1 dvě antiparalelně spojené diody, které budou omezovat vstupní signál a hlavně chránit vstup tranzistoru T1 před účinky statické elektřiny, aby nedošlo k jeho poškození.

Signál dále postupuje na směšovací stupeň s tranzistory T2 a T3, stejného typu. Vstupní přijímaný signál je přiveden na řídící elektrodu (gate) tranzistoru T2 a signál z oscilátoru s úrovní 300 až 600 mV přichází na řídící elektrodu T3. Tyto dva tranzistory jsou zapojeny do kaskády tak, že pracují jako tzv. dvoubázový (dual gate) tranzistor, takže obvod pracuje tak, že pomocí řízení napětí na druhé řídící elektrodě se dá řídit součinitel zesílení celého stupně. Tedy v daném případě, kdy je na ní přiveden signál z oscilátoru, bude vstupní signál jakoby modulován a vlastně dochází ke smíšení obou kmitočtů. Změnou napětí z oscilátoru je možno nastavit optimální pracovní bod směšovače, abychom docílili nejlepší kvalitu příjmu konkrétního signálu.

Zátěž tohoto stupně tvoří odpor R7 a na něm se tedy objeví součtový a rozdílový kmitočet obou signálů. Součtový nás nezajímá, odstraníme jej kondenzátorem C8 který spolu s odporem R7 tvoří jednoduchý nf filtr, který rozdílový kmitočet propustí k dalšímu zpracování. Je to v podstatě audio – tedy nízkofrekvenční signál, obsahující informaci z přijímaného vysílače a ten přes regulátor hlasitosti R8 konečně přichází do klasicky zapojeného nízkofrekvenčního zesilovače s integrovaným obvodem LM386, ke kterému můžeme připojit buď sluchátka, nebo reproduktorek z tranzistoráku.

Горчук Н.В.