KV ZPĚTNOVAZEBNÍ

V tomto popisu uvádím jednoduchý zpětnovazební přijímač v poněkud neobvyklém zapojení, použitý pro příjem radioamatérských stanic v pásmu 28 – 30 MHz.

Vstupní cívka L1 je navinuta postříbřeným vodičem průměru kolem 1 mm, a má 6 závitů vzduchově (bez kostry) na průměru 20 až 25 mm s krokem (vzdálenost mezi jednotlivými závity) alespoň 2 mm, odbočka je v jedné třetině (na druhém závitu) od spodního konce. Popis výroby takových cívek je ZDE. Kondenzátory C1 (vazba s anténou) a C3 (ladění) jsou vyrobeny z malých polystyrenových ladicích kondenzátorů (kostek) z tranzistorových přijímačů odebráním statorových a rotorových plechů tak, aby zůstalo jen po jednom statorovém i rotorovém plechu. Hřídelky jsou prodlouženy osičkami z dielektrika, aby dotek ruky neměl vliv na ladění a vyvedeny zkrz kovový přední panel. Dále je ještě na přední panel vyvedena hřídelka potenciometru R1, kterým se řídí velikost zpětné vazby.

Tranzistor T1 ve vstupním obvodu je typu P-N-P, s dostatečně vysokým mezním kmitočtem, nejméně 600 – 800 MHz. Ve vzorku byl použit neznámý tranzistor, bez označení, vykuchaný z nalezeného satelitního přijímače. Dále následuje dvoustupňový nízkofrekvenční zesilovač s tranzistory T2 a T3, na těchto pozicích se dají použít již libovolné nf tranzistory vodivosti N-P-N. Zesilovač je zapojen s přímou vazbou mezi stupni, pro stabilizaci pracovního režimu je předpětí báze prvého tranzistoru odvozeno z emitorového obvodu druhého tranzistoru, kde vzniká na odporu R5 zablokovaném pro střídavý proud elektrolytickým kondenzátorem C6. Jako zátěž druhého stupně jsou použity vysokoohmová sluchátka. První stupeň zesilovače doporučuji osadit tranzistorem s vyšším zesilovacím činitelem, pak při použití vyššího zatěžovacího odporu druhého stupně docílíme dosti vysokého zesílení napětí, řádově 10 000 i více.

Uvádění do chodu spočívá (při správném naladění LC obvodu úpravou počtu závitů nebo stlačováním a roztahováním cívky L1) ve výběru odporu R3 s takovou hodnotou, aby napětí na emitoru tranzistoru T3 bylo 0,7 až 1 V. Spotřeba proudu celého přijímače nepřesáhne hodnotu jednoho miliampéru. Citlivost přijímače při příjmu AM je lepší než 1 uV, při příjmu SSB a CW je kolem 0,5 uV.

Zdroj http://amfan.ru/avtodiny/prakticheskaya-sxema/