KV PŘIJÍMACÍ ANTÉNA

Jistě budou se mnou souhlasit všichni, kteří se pokouší o příjem zajímavých stanic v pásmu krátkých vln, že úroveň poruch neustále stoupá. Zvláště mnozí obyvatelé paneláků na sídlištích již na své hobby rezignovali, a věnují se raději něčemu jinému. Postačí ale si uvědomit, že téměř všechno to prokleté rušení je tvořeno elektrickou složkou, kdežto magnetická složka je v pohodě. Proč si tedy při příjmu elektromagnetických vln nevybrat pouze tu lepší část?

V literatuře [1] jsem našel zajímavou konstrukci, širokopásmovou pokojovou rámovou anténu, která dle autora (a v praxi potvrzeno) zvyšuje efektivitu příjmu vysílačů na všech krátkovlnných pásmech od 3 do 30 MHz v průměru 3 až 5 krát v porovnání s scannery běžně používanou teleskopickou anténou. Schéma zapojení je na následujícím obrázku. Vzhledem k tomu, že rámové antény jsou maximálně citlivé na magnetickou složku elektromagnetického pole,  tak elektrické rušení, produkované různými bytovými přístroji (a nejen jimi) je podstatně zeslabené.

Vlastní rám se skládá ze dvou až čtyřech závitů izolovaného vodiče připnutého k okennímu rámu (majitelé plastových oken mají smůlu, ti místo připínáčků musí použít lepicí pásku), vzorek byl použit na okně rozměrů 82 x 133 cm, tři závity. Průměr použitého vodiče nemá na výsledek téměř žádný vliv. Smyčka rámu je připojena k diferenciálnímu zesilovači s tranzistory T1 a T2, se součinitelem zesílení 10 dB až do 30 MHz, oddělovací stupeň s tranzistorem T3 slouží k převodu impedance tak, aby bylo možno anténu propojit s přijímačem pomocí padesáti ohmového souosého kabelu libovolné délky.

Literatura:
Elektor Electronics – 1/2000, str. 20-21