KV PŘIJÍMACÍ ANTÉNA

Před nějakou dobou jsem zde popisoval krátkovlnný přijímač, se kterým jsem v pravěku vyrážel do přírody, dále od rušivých signálů civilizace, lovit stanice z dalších zemí (viz http://ok1ike.nagano.cz/souboryportable_rx.htm). Počet přijatých a potvrzených zemí se dále rapidně zvýšil pomocí antény, kterou zde popíšu. Původně jsem vycházel z antény typu Beverage (http://ok1ike.nagano.cz/soubory/beverage.htm), která však vlivem času (a lenosti) prošla určitým vývojem a nakonec dopadla tak, jako na obrázku:

Celková délka použitého vodiče je 30 metrů, ale není příliš kritická. Původně byl použit elektrikářský měděný vodič o průřezu 2,5 mm2 s isolací „G“ (2 x guma, impregnované opletení), ale jak šly roky, objevily se moderní vodiče s PVC izolací, takže nakonec jsem vozil tento. Uprostřed délky jsem jej podepřel klackem s vidlicí o délce 4 metry, případně zavěsil na větev stromu. Pokud se vám zalíbí, upozorňuji, že je podobně jako Beverage ostře směrová, nejlépe přijímá od strany uzemněné přes 300 ohmů bezindukční odpor, této vlastnosti jsem využil při lovu Kalifornských okresů, které s všesměrovou anténou bylo téměř nemožné ulovit všechny (ale i tak mi to trvalo téměř půl roku, hi). Anténu jsem měl připojenu pomocí 75 ohmového souosého kabelu přes balun 9:1. Zisk této antény v rozsahu od 1,5 do 14 MHz byl nulový, ale nad 14 MHz se již začal projevovat.