KV RÁMOVÁ ANTÉNA

V tomto článku bych chtěl poradit všem posluchačům krátkých vln, kteří mají problémy s venkovní anténou, případně s rušením od vnějších zdrojů. Všem těm bych doporučil použít tuto rámovou anténu, kterou můžete mít doma na stole (pokud nebydlíte v železobetonovém paneláku) případně na parapetu okna, nebo na stolku přistaveném těsně pod oknem. Takto se vám podaří natáčením antény (jejím směrováním) eliminovat případný zdroj rušení a zesílit přijímaný signál.

Základem této antény je dřevěný rám, na kterém jsou navinuty dvě cívky podle obrázku, a dále ladicí kondenzátor s kapacitou 10 až 365 (nebo 450) pF v krabičce, který slouží k naladění antény na požadovaný přijímaný kmitočet. Pokud se vám podaří sehnat ladicí kondenzátor (třeba ze starého vyhozeného tranzistoráku) s ladicím převodem, tím lépe – cívka L1 má dosti vysokou jakost Q a proto je nalezení přesného rezonančního kmitočtu dosti ostré. Ale dá se s trochou cviku a šikovnosti zvládnout i bez převodu.

Vnější cívka – L1 – má 10 závitů izolovaného drátu (v vzorku se starého transformátoru) o průměru 1 mm, cívka L2 je navinuta tímtéž drátem, a má 2 závity. Mezera mezi oběma cívkami je přibližně 1 cm. S ladicím kondenzátorem 10 až 365 pF je rozsah ladění od 1,5 do 7 MHz.

Cívka L2 je vazební a slouží k propojení antény s přijímačem pomocí souosého kabelu s impedancí 50 ohmů. Byl zkoušen i kabel 75 ohmů ze staré TV antény, a sluchem nebyl zjištěn žádný rozdíl v síle signálů. Jako příklad zachycené stanice je ZDE vysílání PBS Xinjiang na kmitočtu 7120 kHz v 1230 UTC.

Všem, kteří si tuto anténu zhotoví, přeji dobrý nerušený poslech vzdálených stanic.

Testováno dle http://www.rlocman.ru/shem