RÁMOVKA PRO KV

Přítel Daniel SQ5IRH po shlédnutí popisu rámové antény na tomto webu laboroval ještě dále, a docílil možnosti práce na více amatérských pásmech, od 3,5 do 21 MHz. Na kříž z PVC trubek navinul rám 510 x 510 mm, celkem 7 závitů elektrikářským vodičem o průměru 1 mm a do série s výstupem zařadil proměnný kondenzátor. Jednotlivé pracovní rozsahy přepíná tím nejjednodušším způsobem – pomocí krokodýlku, viz obrázek 1.

Obrázek 1 – rámová anténa dle SQ5IRH

Pokusil jsem se jej napodobit, a opravdu anténa fungovala bez jakýchkoliv problémů. Připojil jsem ji nejprve k přijímači R-311 a skutečně po doladění kondenzátorem se dal pozorovat značný vzestup šumu, jako projev naladění antény. Ladicí kondenzátor jsem použil běžný vzduchový duál z elektronkového rozhlasového přijímače, obě sekce zapojené v sérii. Místo cívky z přívodního souosého kabelu, jsem použil pět feritových toroidů z datového kabelu starých vyhozených počítačových monitorů.

Obrázek 2 – schematické znázornění

Skutečně se na pásmu 80m dala anténa naladit bez problémů na PSV 1:1, ale je dosti úzkopásmová, takže při každém přeladění o pár desítek kilohertz je nutno anténu opět doladit. Pak jsem chtěl vyzkoušet výkonovou zatížitelnost, ta samozřejmě závisí na kvalitě ladicího kondenzátoru, který by měl mít co největší mezery mezi deskami. Vzhledem k vysokému činiteli jakosti Q této antény nakmitá se na ní snadno napětí několik kilovolt i s QRP zařízením. Na kousku plechu jsem tedy „zhňácal“ výkonový zesilovač s elektronkou GU50 napájený zdvojeným napětím sítě (400 V), při plném vybuzení dával kolem 40 Watt. Zatížení ladicího kondenzátoru bylo právě na hranici, při telegrafním provozu již začal jiskřit, ale SSB zvládl bez problémů. Anténu jsem měl při prvých zkouškách na židli před oknem, a později jsem ji vynesl na balkon. Reporty byly velice zajímavé, například ve vzdálenosti kolem 100 km byla síla signálu S kolem 1 až 2, do Prahy (cca 20 – 25 km) jsem se nedovolal vůbec a z OM jsem dostal několikrát report 59, a to přesto, že jsem žádal protistanice o objektivní posouzení, že testuji novou anténu.

Samozřejmě, že tato anténa je jen náhražková, a nelze ji porovnávat s plnorozměrnými anténami, ale je zajímavá svou možností dostat se na dolní amatérská pásma při nemožnosti natáhnout něco pořádného.

Více o rámových anténách http://images.google.pl/images?hl=pl&lr=&um=1&q=am+loop+antenna&sa=N&start=0&ndsp=18