KV PRESELEKTOR

Převážná většina malých přijímačů čínské výroby má velmi nedostatečnou citlivost a selektivitu. Proto bylo navrženo zapojení jednoduchého předzesilovače, který může být použit jako externí aktivní anténa i pro přenosné přijímače. Jeho zapojení je uvedeno na dalším obrázku. Vzhledem k požadavku nízkého šumu byl zde použit dvoubázový MOSFET s izolovanými GATE typu 40673 nebo BF590, v originále KP327, nebo některý z podobných typů. Výhodou tohoto typu tranzistoru je přítomnost vestavěných ochranných diod na vstupech Gate.

Zapojení preselektoru

Vývody tranzistoru 40673

Vstupní obvod je plynule laditelný, přepínačem Přep je možno vybrat požadovaný rozsah a kondenzátorem C2 doladíme vstup na požadovaný kmitočet. Síla přijímaného signálu tak podstatně vzroste.

Přijímané rozsahy překrývají celý krátkovlnný rozsah, jak pro příjem radioamatérských stanic, tak i rozhlasových a nejrůznějších stanic služeb na krátkých vlnách.

1,8 – 3,8 MHz
3,8 – 7,5 MHz
7,5 – 15 MHz
15 – 30 MHz

Ve funkci antény zde spolehlivě poslouží libovolný kus vodiče o průměru 3 mm, s délkou od 80 cm, nebo také teleskopická anténa. Všechny cívky jsou umístěny ve stínicích krytech a rovněž celé zařízení je velmi vhodné umístit do plechové krabičky. Pro připojení přijímače slouží souosý kabel.

Vinutí cívek:

L1 – kostřička průměru 20 mm smaltovaným vodičem 0,5 mm, 36 závitů, délka 20 mm
L2 – stejně jako L1, počet závitů 17
L3 – kostřička průměru 10 mm smaltovaným vodičem 1 mm, 15 závitů, délka 15 mm
L4 – kostřička průměru 10 mm smaltovaným vodičem 1,5 mm, 7 závitů, délka 10 mm

Autor zapojení - В. Рудин. publikováno v РЛ, №7, 2002 г.