KV KONVERTOR

Překlad z knihy PŘÍRUČKA RADIOAMATÉRA - Polovodičové přijímací a zesilovací zařízení, R. M. TEREŠUK, K. M. TEREŠUK, S. A. SEDOV, str. 584

Na libovolném rozhlasovém přijímači s rozsahem 6 – 6,35 MHz (49 m) je možno přijímat signály amatérských radiostanic z pásma 20 m, pokud se k němu přidá následující konvertor.

  Signál od antény přichází přes oddělovací kondenzátor C1 a vazební cívku L1 na vstupní laděný obvod, představovaný cívkou L2, kondenzátory C2, C3 a kapacitou přechodu p-n Zenerovy diody V1. Dále postupuje na VF zesilovač osazený polem řízeným (FET) tranzistorem V3. Jako zátěž tranzistoru slouží laděný obvod, skládající se z cívky L3, kondenzátorů C5, C7 a kapacity přechodu p-n Zenerovy diody V2. Oba tyto obvody jsou přeladitelné pomocí potenciometru R1, kterým se mění napětí na p-n přechodech diod V1 a V2. Zesílený vstupní signál je přiveden na diodový balanční směšovač  (diody V4, V5), na který je zároveň přiveden signál od oscilátoru s tranzistorem V6. Na obvodu L5 C12 C13 vznikne signál s rozdílem obou kmitočtů, ležící v rozsahu 6,0 – 6,35 MHz a je vyveden na konektor X2. Kmitočet oscilátoru je stabilizován krystalovým rezonátorem Z1.

Cívky jsou navinuty na kostřičkách z mezifrekvenčních transformátorů rozhlasového přijímače LATVIJA. L2 a L3 mají po 15 závitech těsně závit vedle závitu, L1 má 3 – 5 závitů přes L2, cívka L4 má 5 závitů přes L3. Cívky L5 a L6 jsou navinuty rovněž na jedné kostřičce, L5 má 23 závitů a L6 10 závitů. Cívka oscilátoru rovněž těsně 30 závitů. Všechny jsou vinuty vodičem o průměru 0,35 mm.

Propojte konvertor pomocí souosého kabelu s antenním vstupem přijímače naladěného do rozsahu 49 m, tím prověříte činnost oscilátoru. Vysouváním a zasouváním krystalu z objímky kontrolujte sluchem úroveň šumu na výstupu připojeného přijímače.Při pracujícím oscilátoru je úroveň šumu o něco větší. Úroveň napětí oscilátoru nastavíte na maximum dolaďováním cívky L7 pomocí jádra, přičemž kapacitní trimr C16 je nastaven na polovičku své kapacity.

Jako další krok následuje doladění obvodu směšovače L5 C12 C13. Na stupnici připojeného přijímače nastavte kmitočet 6,15 MHz a na vstup konvertoru přiveďte modulovaný signál s kmitočtem kolem 14,15 MHz z libovolného vf generátoru a jeho pozvolným přelaďováním nastavte největší hlasitost zvuku na výstupu přijímače. Úroveň signálu generátoru nastavíte tak, aby byl v přijímači jen velmi slabě slyšitelný. Pak laděním jádra cívky L5 nastavte co největší hlasitost. Pro ladění obvodů vf zesilovače přivedete na vstup konvertoru signál o kmitočtu 14 MHz a přijímač nastavte na kmitočet 6,0 MHz. Běžec potenciometru R1 nastavíme těsně k dolnímu, tedy uzemněnému konci, a pak kapacitními trimry C3 a C7 znovu nastavte maximální hlasitost zvuku na výstupu přijímače. Celý tento postup několikrát zopakujte.

Při ladění obvodů konvertoru by měla být úroveň výstupního napětí signálního generátoru kolem 100 až 200 mikrovolt. Pokud generátor nemá cejchovanou stupnici, dá se konvertor naladit i podle signálů stanic na pásmu. Nejprve se nastavují na maximální hlasitost obvody vf zesilovače, a pak obvod směšovače.

Při praktickém provozu tohoto konvertoru se postupuje tak, že na připojeném přijímači naladíte signál nějaké stanice, a pak potenciometrem R1 doladíme vstupní obvody na maximální hlasitost.