KV DELTA

Při jednom z výletů party nadšenců rádia došlo v debatě o anténách k myšlence, jak by asi vypadala anténa typu DELTA v provedení pro krátké vlny. Ten den měli k dispozici vypůjčený transceiver FT-840, takže další úkolem bylo otestovat, zda anténa snese i výkon 100 W.

Vynecháme postupy, dohady a vůbec nejrůznější nápady, a jdeme rovnou k výsledku. Použili jsme bílou (kdysi bílou) elektrikářskou trojlinku, nalezenou na smetišti, u které jsme všechny tři vodiče propojili dohromady. Celková délka trojúhelníku vyšla po propočtech na 21,3 metru, a po otestování pomocí měřiče rezonance bylo zjištěno, že anténa rezonuje na kmitočtech od 12,9 do 16,2 MHz a 24,8 až 29,9 MHz, obsáhne tedy amatérská pásma 14 a 28 MHz a k tomu ještě jako bonus CB pásmo.

Napájení kabelem 50 ohmů bez antenního tuneru přes balun 1:4.

Na následujícím obrázku jsou další dvě varianty této antény, lišící se zavěšením v přírodě. Zde je vstupní impedance menší, kolem 100 ohmů, takže použijeme balun 1:2 k připojení na kabel 50 ohmů. Testován byl i kabel 75 ohmů s balunem 1:1, bez jakéhokoli zhoršení vlastností antény. Délka vodiče v metrech je 306,6 / kmitočet (MHz).

Na téma antén popsaných v http://www.hamuniverse.com/antennas.html