ZKRÁCENÝ DIPÓL 80m

Když jsem se loňského roku chystal na pravidelný „čundr“, bylo mi jasné, že si opět musím sebou vzít stanici, pro případ, že by pršelo, nebo bylo „nekoupací“ počasí. Hlavní překážkou při takových akcích bývá samozřejmě prostor pro anténu. Stejnou problematiku také řeší mnoho panelákových amatérů, jak se vejít do omezeného prostoru. Na různých webových stránkách se dá najít spousta návodů, jak elektricky prodloužit krátkou anténu, ale pro mé potřeby na pásmu 80 metrů to stále bylo moc dlouhé. No nebudu zdržovat, výsledek laborování, jak anténu mechanicky co nejvíce zkrátit a opět elektricky prodloužit, je uveden na obrázku.

Prodlužovací cívky L jsou navinuty na odřezcích plastové vodovodní trubky (PVC) o průměru 36,5 mm s délkou vinutí 100 mm, obnáší 75 závitů vodičem o průměru 1,2 mm, její indukčnost je 67,83 uH (mikrohenry).

Pokud máme k dispozici jinou kostru, můžeme potřebný počet závitů cívky vypočítat pomocí Ring Core Calculátoru (vhodného i pro mnoho jiných návrhů cívek) nebo této jednoduché pomůcky:

    Výpočet konstrukčních parametrů válcové cívky se zadanou indukčností


Indukčnost mikrohenry

Průměr vodiče mm

Průměr kostry mm

* Délka vinutí mm

VÝSLEDEK VÝPOČTU:

Počet závitů

* Maximální jakost cívky (součinitel Q) je docílena při poměru délky cívky k jejímu průměru v rozmezí od dvou do třech.

viz http://www.hamradio-lublin.ampr.org./Anteny/Konstrukcje/Krotki%20dipol.html