KONVERTOR 50 MHz na CB

Nastalo letní období, doba výletů na kopečky (samozřejmě s rádiem), tak co si třeba osahat nějaké další pásma, třeba 50 až 51,99 MHz, jak to chodí tam. Měli jsme k dispozici CB stanici s dosti širokým rozsahem ladění, 26 až 29 MHz (nechci dělat reklamu žádnému konkrétnímu výrobci), a krystaly 24 MHz ze starých vyhozených počítačů, takže vypukla soutěž v návrhu zapojení, které použijeme. Samozřejmě to vyhrálo to nejjednodušší zapojení transvertoru, které jsme ale museli pro zveřejnění „očesat“ od vysílací části – počítali jsme s tím, že hodně málo síbičkářů má povolení k vysílání na tomto pásmu, tak aby je to zbytečně neprovokovalo.

Vítězné jednoduchosti bylo dosaženo použitím integrovaného obvodu NE602, který jsme sice (bohužel) museli koupit, ale co bychom neudělali pro tu srandu, že jo? Takže si konečné zapojení popíšeme. Vstupní signál od antény přichází přes dolní propust typu PI-článek sestavený z cívky L1 a kondenzátorů 62 pf dále na laděný obvod laděný na střední kmitočet kolem 51 MHz a dále  na směšovač s integrovaným obvodem, kde se míchá se signálem z krystalem řízeného oscilátoru čímž vzniká výstupní signál s kmitočty, na které se dá naladit použitá radiostanice.

Tranzistor na výstupu můžeme použít libovolný křemíkový N-P-N, ať již z řady KC, KF, KSY, BC, BF atd.

Co ještě dodat, aha, cívky. Tak tedy –

L1   -  4 závity vodičem 0,6 mm vzduchově na průměru 8 mm

L2   -  7 závitů pokud možno postříbřeným vodičem 1 mm vzduchově na průměru 9 mm

            odbočka na 1,5 závitu od studeného (uzemněného) konce.

L3   - 11 závitů vodičem 0,6 mm vzduchově na průměru 5 mm

L4   -  vf tlumivka 10 uH

Ještě pár poznámek k uvedení do chodu – kapacitním trimrem 22 pF u cívky L2 naladíme maximální signál v rozsahu 50 až 52 MHz, trimrem 47 pF na vývodu 7 integrovaného obvodu doladíme přesný kmitočet krystalového oscilátoru, rozsah přeladění se podle typu použitého krystalu pohybuje od +/- 200 Hz až po +/- 500 Hz. Nakonec nastavíme přiměřenou velikost napětí výstupního signálu pomocí odporového trimru 100 ohm v emitoru tranzistoru.

Jednoduchost sama, žejo?

Zpracováno dle příručky Homebrewing by VU2FD (byla k dostání na setkání radioamatérů v Laa)