KONVERTOR 27 MHz

 

Zde popisuji konvertor (viz obrázek 1), vhodný k příjmu CB stanic z pásma 27 MHz, případně (po mírném doladění) z amatérského pásma 28 MHz. Konvertor je určen k připojení k libovolnému přijímači s pásmem středních vln.

 

Pokud by vám vadily signály kmitočtově blízkých stanic, doporučuji zvýšit selektivitu použitím pásmové propusti s cívkami L4, L5, L6 a L7 podle obrázku 2, namísto jednoduchého laděného obvodu na vstupu konvertoru. Pokud přijímač, použitý jako mezifrekvenční, nemá anténní vstup (většina přenosných tranzistorových přijímačů), je možnost použít induktivní vazbu s feritovou anténou přijímače pomocí cívky L3, navinutou na tyčce z feritové antény starého tranzistoráku, přibližně 70 závitů vodičem o průměru 0,1 až 0,25 mm.

Obrázek 1 – zapojení konvertoru.

 

Cívky L1, L4, L5, L6 a L7 jsou navinuty na kostřičkách ze starých rozhlasových přijímačů o průměru 7 mm. Cívky L1, L5 a L6 mají po osmi závitech vodičem o průměru 0,3 mm, vazební cívky L4 a L7 jsou navinuty u studeného (uzemněného) konce cívek L5 a L6 a mají po 3 závitech stejným vodičem.

 

Oscilátor s tranzistorem T4 je naladěn na kmitočet 28 MHz, cívka L2 je vzduchová, tedy bez kostřičky, navinutá vodičem průměru 1 až 1,5 mm, 12 závitů, na průměru 10 mm, délka vinutí 17 mm, odbočka je v 1/3 závitů od dolního, uzemněného konce.

Obrázek 2- vstupní pásmová propust

 

Součástky konvertoru jsou pájeny ze strany spojů na destičce z oboustranně plátovaného kuprextitu, mezery mezi spoji jsou vyříznuty ostrým nožem. Druhá strana destičky je spojená s zemnicími spoji strany spojů a uzeměna – spojena se záporným pólem napájení. Pokud je jako mezifrekvenční použit přijímač s větší skřínkou, s dostatkem místa uvnitř, doporučuji umístit konvertor do skřínky přijímače, jinak jej umístíme do těsné blízkosti přijímače. Pro příjem CW a SSB stanic je samozřejmě nutno doplnit přijímač záznějovým oscilátorem.

Zdroj www.logicnet.ru