PŘÍJEM 145 MHz na CB

 

Mezi radioamatéry, i mezi "ostatním občanstvem" jsou poměrně značně rozšířeny tzv. občanské radiostanice, zkráceně CB, které pracují v pásmu 27 MHz. Mnoho z jejich uživatelů ani netuší, že existují také radioamatéři, kteří si navazují mezi sebou spojení na KV a VKV pásmech. Proto jsem se odhodlal popsat jednoduchý konvertor, který převede signály z pásma 145 MHz na kmitočty, používané u CB stanic. Původně jsem toto zařízení stavěl jako transvertor, který byl schopen přenést do pásma 145 MHz i vysílané signály, ale vzhledem k již tak dosti velkému "zahnojení" našeho pásma různými "kecálisty" jsem od popisu tohoto zařízení upustil a ponechávám pouze přijímací část. Inspirací k tomuto popisu mi byl osobní dopis od již zesnulého UA3PCB, se kterým jsem se seznámil v prodejně ELEKTRONIKA v Moskvě.

 

Pro tento účel jsou vhodnější stanice, které nezobrazují pouze číslo kanálu, ale také pracovní kmitočet. Velkou výhodou je také, má-li použitá stanice možnost přijímat SSB signály, navíc mnoho těchto stanic má možnost ladění kmitočtu ručně, taková stanička je pak pro zde popisované úpravy ideální. V příštím popisu uvedu obdobný konvertor, ale laditelný, pro ty z vás, kteří nemáte možnost plynulého ladění CB (takových je asi více).

Obrázek 1

 

K popisu.

Na obrázku 1 je znázorněno schema konvertoru, které umožní přijímat na CB signály FM a SSB z pásma 145 MHz.

 

Vysokofrekvenční zesilovač s tranzistorem T1, má zesílení přibližně 15 – 20 dB, ale co hlavního - zabezpečuje potlačení zrcadlových kmitočtů a signálů z CB pásma o více než 40 dB. Toto je velmi důležité, jelikož se tak radikálně snižuje rušení od ostatních blízkých CB stanic. Pokud má někdo možnost výběru tranzistorů, nebo dokonce si jej kupuje, doporučuji zde použít některý typ s nízkým šumem. Já používám součástky vypájené ze starých TV a radiopřijímačů, nalezených na smetišti, takže jsem použil "co dům dal", tedy KF173. Ve vstupních obvodech TV jsou samozřejmě k nalezení i lepší tranzistory, ale ty si schovávám pro vyšší pásma, nebo pro kvalitnější zařízení. Samozřejmě, že vám nic nebrání v tom, použít je právě zde, tím si konvertor jen vylepšíte.

 

Směšovací stupeň s tranzistorem T3 má jako zátěž dolnopropustný filtr s mezním kmitočtem 35 MHz. Kmitočet potřebný ke směšování dodává krystalem řízený oscilátor s tranzistorem T2.

 

Vstupní laděný obvod C1–C2–L1 je naladěn do středu přijímaného pásma, čili na 145 MHz.

Dolaďovací kondenzátor (trimr) C1 slouží k optimálnímu přizpůsobení antény ke vstupnímu laděnému obvodu, C2 k doladění obvodu na pracovní kmitočet. Přizpůsobení laděného obvodu k tranzistoru je řešeno odbočkou na cívce L1.

 

Vysokofrekvenční zesilovač – tranzistor T1, předává zesílený signál laděnému obvodu L2-C5 který je rovněž naladěn na střední kmitočet přijímaného pásma. Odpor R2 slouží ke zvýšení stability zesilovacího stupně. Zesílený signál je z odbočky na cívce přiveden na bázi směšovače s tranzistorem T3, do jehož emitoru je zároveň přiveden signál z oscilátoru.

 

Při použití CB stanice, která je přeladitelná od 25,16 do 29,66 MHz, musí být kmitočet oscilátoru, abychom mohli přijímat celé pásmo 144 – 146 MHz, v rozsahu buď 118,84 – 116,34 MHz, nebo 171,16 – 173,66 MHz, pro součtové nebo rozdílové směšování. Jaký je v tom rozdíl?  Tak tedy – jednodušší provedení nabízí prvá možnost, s nižšími kmitočty se pracuje lépe a také se lépe odečítá provozní kmitočet na stupnici přijímače (stanice). Ale zase je tady problém se zrcadlovými kmitočty, z rozhlasového VKV pásma 86,68 – 93,68 MHz, pokud je někde blízko vás vysílač v tomto rozsahu. Pak současně se signály z pásma 145 MHz přijímáte také tyto rozhlasové stanice. Ve druhém případě, s vyšším kmitočtem oscilátoru, budou přijímány zrcadlové kmitočty z rozsahu 196,32 – 203,32 MHz, což asi tak odpovídá TV vysílačům na 9 kanálu, a tedy možnost rušení je podstatně menší. Pro obě tyto varianty doporučuji, aby kmitočet oscilátoru byl zaokrouhlen na jednotky MHz, což usnadní odečítání kmitočtu na stupnici.

 

Vzorek byl zkoušen ve spojení s maďarským vojenským přijímačem 100 kHz – 30 MHz, jelikož jsem neměl po ruce žádnou CB stanici, a použil jsem krystal 39,3 MHz (z nějakého starého počítače), doladěný kondenzátorem v sérii, pracující na třetí harmonické, kdy tedy výsledný kmitočet oscilátoru byl 118 MHz.

 

Celý konvertor je sestaven na oboustranné desce plošných spojů podle obrázku 2. Součástky jsou pájeny ze strany spojů, folie na druhé straně desky je propojena s rámečkem na straně spojů. Přerušovanou čarou jsou znázorněny připájené stínicí přepážky o výšce kolem 12 mm zhotovené buď z pocínovaného plechu (z konzervy), nebo opět z odřezků kuprextitu. Stejná přepážka je připájena i dokola kolem celé desky (rámeček).

Obrázek 2

 

Cívky L1 a L2 jsou navinuty vodičem o průměru 0,8 mm na trn průměru 3,5 mm. Obě mají po 4,5 závitu s odbočkou ve středu. Cívka L3 je navinuta na kostřičce o průměru 4 mm s jádrem a tvoří ji 4,5 závitu vodiče průměru 0,4 mm, odbočka je na 1,5 závitu. Cívka L4 je navinuta opět na trn průměru 3,5 mm a tvoří ji deset závitů.

 

Uvádění do chodu začíná nastavením pracovního bodu tranzistoru T1. Vybereme takovou hodnotu odporu R1, aby na kolektoru tranzistoru byla polovina napájecího napětí. Pak nastavíme vstupní laděný obvod vf zesilovače L1 – C2 a výstupní L2 – C5 na střední kmitočet pásma, tedy na 145 MHz. Odpor R2 vybereme takový, aby při ladění vf zesilovače nedocházelo k jeho rozkmitání, působí jako tlumení.

 

Úpravou hodnoty kondenzátorů C8, C10 a cívky L3 naladíme pracovní kmitočet oscilátoru na požadovaný kmitočet, v uvedeném případě na 118 MHz. Pak již můžeme připojit konvertor ke stanici a na jeho vstup přivést signál s kmitočtem v rozsahu 144 – 146 MHz. Staničku CB naladíme tak, abychom na ní tento signál slyšeli, doladěním vf obvodů a změnou hodnoty odporu R10 nastavíme co možná největší citlivost. Nakonec zbývá doladění vf zesilovače pomocí kondenzátorů  C1 a C2 na maximální úroveň přijímaného signálu z pásma při připojené anténě.

 

Závěrem bych rád upozornil na to, aby jste NIKDY ale opravdu NIKDY nepřepnuli stanici na vysílání, máte-li k ní připojen tento konvertor, nechcete-li o něj přijít. Existuje sice možnost jeho ochrany, ale tu jsem nepoužil z toho důvodu, že snižuje reálnou citlivost konvertoru.

Zdroj http://www.qrx.narod.ru/