Miniaturní KV konvertor 14 MHz

Tento příspěvek navazuje na článek KV PŘIJÍMAČ, ve kterém jsem vám představil jednoduchý přímosměšující přijímač pro pásmo 3,5 MHz. Z ohlasů vím, že mnozí z vás si jej již postavili, odzkoušeli, a nyní netrpělivě čekáte na to, jak si jej zdokonalit. Takže se ponoříme opět do pásem pro radioamatéry, a tentokrát si vybereme takové, kde se dají poslouchat opravdu vzdálené stanice (tak zvané DX – Distance X), a to je oblíbené pásmo s vlnovou délkou 20m, tedy kmitočtový rozsah 14 – 14,35 MHz. Jak na to? No samozřejmě, jednoduše, jako vždy. Prostě si požadovaný kmitočet (stejně jako v přijímači) smícháme s jiným, vlastnoručně vyrobeným, takovým, aby jejich rozdíl byl 3,5 – 3,85 MHz. Pokud si to zkusíte vypočítat, zjistíte, že budeme potřebovat opět oscilátor, ale tentokrát s kmitočtem 10,5 MHz.

Poznámka na okraj, kterou zatím můžete přeskočit: aby oscilátor měl dobrou stabilitu, je vhodné místo laděného obvodu LC použít tak zvaný krystal, tedy výbrus z křemenné destičky. Mezi amatéry se vyskytují krystaly s kmitočtem 10,505 MHz z bývalých vojenských radiostanic RM31, který se zde dá s výhodou použít. Ale k tomuto tématu se vrátíme ještě někdy příště.

A pokračujeme zde pro ty z vás, kteří předešlou poznámku přeskočili.Tak tedy začneme – nejprve se podívejte na schema (obrázek 1), co všechno vlastně budeme potřebovat. Vzhledem k jednoduchosti zapojení jistě zaujme mnoho začínajících a nemajetných radioamatérů. Konvertor se dá připojit, nebo i přímo zabudovat do skřínky našeho přijímače a tak umožnit příje na dalším, již uvedeném pásmu.

Konvertor obsahuje pouze jeden aktivní prvek, tranzistor T1, který slouží jako směšovač i oscilátor současně. Signál, přijatý anténou je pomocí vazebního kondenzátoru C1 přiveden na laděný obvod L1 C2. Laděný obvod vybere ze směsice anténou přijatých signálů jeden, který je vazební cívkou L2 a přes oddělovací kondenzátor C3 přiveden na bázi tranzistoru T1.

Obrázek 1 – zapojení konvertoru

Zároveň je do obvodu emitoru přiveden signál z oscilátoru, jehož laděný obvod tvoří L3 C5. Pro vznik kmitů oscilátoru slouží zpětnovazební cívka L4, která je zapojena v obvodu kolektoru. Smícháním obou těchto kmitočtů (přijímaný a oscilátorový) vznikne tak zvaný mezifrekvenční kmitočet (tedy FREKVENCE MEZI přijímaným a oscilátorovým, odtud název MEZIFREKVENČNÍ) na který je naladěn třetí laděný obvod L5 C6. Pomocí vazebního kondenzátoru C7 je získaný signál přiveden na anténní vstup použitého přijímače. Přijímač, se kterým pracuje tento konvertor, má být laditelný od 3,5 do 3,85 MHz, tedy přijímač popsaný v předešlé části, nebo jakýkoli jiný.

Tranzistor T1 je možno použít libovolný křemíkový z řady KC, KF a podobně. Dolaďovací kondenzátory (tak zvané "kapacitní trimry") mohou být opět použity libovolné, přibližně s uvedenou kapacitou, ale raději větší než menší, než uvedená, aby bylo možno laděné obvody dolaďovat ve větším rozsahu.

Obrázek 2 – nákres plošného spoje.

Jedna z možností plošného spoje je uvedena na obrázku 2, samozřejmě, že si jej můžete přizpůsobit dle svých představ nebo možností, případně dle použitých součástek. Cívky jsou navinuty na kostřičkách o průměru 8 mm s feritovým jádrem ze starých radiopřijímačů (opět ze smetiště, hihihi), pokud použijete jiné, bude nutno počty závitů upravit. Proto vřele doporučuji podívat se na články Laděné obvody 1, 2 a 3, na těchto stránkách, což vám může být užitečné i v mnoha jiných případech. Cívka L1 má 24 závitů, L2 je navinuta přes L1 a má 2 závity. Cívka oscilátoru L3 má 28 závitů s odbočkou na třetím závitu, a L4 je navinuta opět přes L3 a sice 8 závitů. Všechny cívky jsou navinuty vodičem o průměru 0,2 až 0,4 mm. Cívka L5, která již pracuje na mezifrekvenčním kmitočtu, je navinuta vodičem 0,2 mm na kostřičce o průměru 6 mm s feritovým jádrem N05 délky 12 mm (ze starého TV přijímače), 60 závitů. Pokud by se vám nepodařilo obvod doladit na rezonanci na kmitočtu 3,65 MHz (tedy střed mf pásma) s jádrem cívky úplně vyšroubovaným, zkuste nahradit kondenzátor C6 jiným, o menší kapacitě, třeba 150 až 180 pF.

No a tím se dostáváme k tématu slaďování tohoto konvertoru. Začneme tím základním, jako vždy, tedy kontrolou napájecího napětí. Pokud je v pořádku, připojíme ke konvertoru anténu a postupným dolaďováním oscilátoru (L3 C5) nastavíme konvertor tak, aby při naladění mezifrekvenčního přijímače na 3,5 MHz jsme přijímali signál z oscilátoru nebo z pásma o kmitočtu 14 MHz. Následuje doladění vstupního obvodu L1 C2 na maximální hlasitost na výstupy, případně ještě doladíme (jak bylo uvedeno) obvod L5 C6 a již můžeme lovit DX.

Původně zveřejněno na http://www.a27.ru a upraveno