KOMPAKTNÍ KV RÁMOVKA

Tato anténa představuje jednozávitový rám, který je schopen pracovat jako přijímací i vysílací anténa v rozsahu kmitočtů 3,5 až 15 MHz, tedy v amatérských pásmech 80 – 40 – 20 metrů.

Vlastní rám je zhotoven z měděné trubky o průměru 25 mm. Vazební smyčku (obrázek 2) tvoří padesáti ohmový souosý kabel, provedený buď jako zakončení napáječe, nebo vyvedený na konektor. Smyčka je upevněna na horní straně přímo k rámu (viz obrázek 1).

Proměnný kondenzátor C, kterým rámovku doladíme do rezonance na požadovaném kmitočtu, musí být dimenzován na pracovní napětí alespoň 3 kV při výstupním výkonu vysílače 100 W. Je velmi vhodné jej umístit do těsně uzavřené krabičky, odolné proti vniknutí vlhkosti.

Celou anténu upevníme na stožár z izolačního materiálu s délkou kolem 2 metry (při testech vyhověla dřevěná lať, napuštěná vyjetým olejem).

*   Obr. 1 – sestava rámovky

Obr.2 – vazební smyčka

Převzato z časopisu