BAREVNÁ HUDBA

V tomto stavebním návodu se seznámíme s další zajímavou součástkou, tyristorem. Je to je polovodičová součástka sloužící ke spínání elektrického proudu (nejčastěji výkonových obvodů), fungující jako řízený elektronický ventil. Je to čtyřvrstvá spínací součástka (obvykle PNPN), která nevykazuje usměrňující účinky jako dioda, avšak je možné ji ovládat (spínat) pomocí impulsu do řídicí elektrody G (Gate). Anoda (A) a katoda (K) se v obvodu nesmí zaměnit, zátěž je vždy připojena k anodě. Může pracovat v propustném, blokovacím a závěrném stavu. Změna ze stavu blokovacího do propustného se ovládá řídícím signálem – nejčastěji proudem přiváděným do řídící elektrody.

ZapnutíKrátkodobým proudovým pulsem do řídicí elektrody G (Gate).

VypnutíPřerušením anodového proudu.

*

Struktura tyristoru

                               

Schematická značka tyristoru a náhradní zapojení ze dvou tranzistorů

K dalšímu studiu doporučuji:

BAREVNÁ HUDBA – VERZE 1

Tato verze zapojení má své výhody i nevýhody. Výhody jsou jednoduchosti, spolehlivosti a dobrá opakovatelnost zařízení, což je zvláště důležité pro začátečníky. Nevyžaduje žádné nastavování a začne okamžitě pracovat za předpokladu použití dobrých součástek. Nevýhodou je nízká citlivost a blikající světla během provozu. Další nevýhodou, alespoň částečnou, je závislost funkce na hlasitosti zvuku, což se ale dá odstranit použitím zesilovače na vstupu.

Pro stavbu budete potřebovat následující součástky:

3 ks tyristory

které snesou napětí 230 V a proud dle použitých žárovek. V pokusném vzorku byly použity výrobky TESLA typu KT201/600, na konci článku je zveřejněna tabulka tyristorů TESLA.

Kondenzátory s pracovním napětím nejméně 160 V:

M1

M25

M47

1M

Odpory:

10k
1,2k

560 Ohmů

680 Ohmů

Potenciometr 10k/N

Transformátor

dá se použít obráceně zapojený výstupní transformátor z elektronkových přijímačů, ve vzorku byl použit zvonkový transformátor na jehož svorky 8 V byl připojen vstup NF, a na svorky 230 V  potenciometr 10k. Ideální by byl transformátor s převodem 1 : 5.

Přístroj je sestaven na destičce plošných spojů:

Následující obrázek znázorňuje rozložení součástek:

Všechny potřebné součástky s výjimkou tyristorů (které je bohužel nutno koupit) je možno najít na deskách vyřazených přijímačů, televizorů a jiných výrobcích spotřební elektroniky.

Jak je vidět ze schématu, zařízení je napájeno přímo ze sítě 230 V, proto je na vstupu NF signálu použít opravdu kvalitní transformátor, který zde plní dvě funkce – jednak tvoří galvanické oddělení od sítě, a zvyšuje úroveň vstupního signálu.

Ještě několik slov na téma bezpečnost.

Uvědomte si, že zařízení na napájeno síťovým napětím! Buďte opatrní a obezřetní! Všechny zásahy do přístroje provádějte pouze po jeho odpojení ze sítě!

Barevné žárovky 100 W / 230 V


Inspirace ke stavbě ze stránek:

http://radiolub.ru/category/raznoe/next/3

http://www.tehnari.ru/f133/t23534/index9.html#post195592