DIPÓL Z KOAXU

Při jedné procházce kolem skládky odpadků jsme objevili balík souosých kabelů, zřejmě ze zrušené počítačové sítě, na mnohých kusech byly dokonce i nalisované BNC konektory a našlo se i několik roztrojek a dokonce i terminátory (zakončovací odpory) 50 ohmů. No vida, zkusíme jak by anténa vyrobená z koaxu chodila na CB!

Nejjednodušší anténa, kterou je možno takto zhotovit, je základní obyčejný dipól, buď vertikální (pro CB) nebo horizontální (pro AMAT pásma), viz obrázek.

V tabulce 1 jsou uvedeny délky ramen dipólu pro pásma od 20 do 2 metrů (14 až 145 MHz).

Pásmo (m)

Délka ramene (cm)

20

506

17

398

15

336

12

294

11

260

10

252

6

141

2

49

Tabulka 1

Pro napájení této antény je možno použít opět další kus stejného kabelu 50 ohmů. Vzhledem k použití souosého kabelu, který má větší průměr než jednoduchý vodič, docílíme větší šířky pásma antény, což je výhodné zvláště v pásmu CB nebo na 28 MHz amatérském pásmu. Další z toho plynoucí výhodou je to, že při přesném dodržení rozměrů z tabulky 1, anténu není nutno ladit.

Anténa, zhotovená podle prvého obrázku je ale (jako téměř každý dipól) symetrická vůči zemi, nezávisle na její polarizaci – ať horizontální, tak i vertikální (dle zavěšení). Jenže připojený napájecí kabel je nesouměrný, pak dochází k různým nepříjemným vlivům, jako je šilhání antény, plášťové proudy, a podobně. Proto je vhodné provést tak zvanou symetrizaci, podle druhého obrázku. Symetrizační smyčku zde zhotovíme ze stejného kabelu, z jakého je zhotovena anténa a svod. V následující tabulce jsou uvedeny délky symetrizační smyčka, opět pro všechny výše uvedené pásma. Uvedené délky platí pro souosý kabel s polyetylenovou izolací, se součinitelem zkrácení 0,66.

Pásmo (m)

Délka smyčky (cm)

20

348

17

274

15

231

12

202

11

178

10

174

6

94

2

34

Viz také http://radio-technica.com/