KOAX KABELY

Často se na diskusních webech vyskytují dotazy, jak je to s těmi kabely, jaký mají útlum na jakém pásmu, jejich zkracovací činitel a podobně. Abych nemusel stále opakovat odpovědi, uvádím zde jednoduchou tabulku s nejčastěji se vyskytujícími kabely s hodnotami útlumu v dB/100 m pro amatérská pásma od 1,85 MHz do 1 296 MHz.

Příklad: 100 metrů kabelu H-2000 flex má na pásmu 145 MHz útlum signálu 4,73 dB.

Poloměr ohybu je udán v mm.

Dle http://www.swschwedt.de