BALUN Z KOAXU

V jedné z debat na diskusním webu na téma BALUN jsem nadhodil, že úplně stačí napájecí kabel stočit do pár závitů, a výsledek je stejný, získáme efektivní aperiodický balun. Pak jsem mejlem dostal několik dotazů, jak jsem to myslel a odkud takové nápady beru.

Začneme tedy poněkud z daleka. Americký radioamatér W7EL provedl řadu experimentů s tímto typem přizpůsobení ve tvaru ploché cívky (viz obrázek) pomocí kabelů běžně používaných v radioamatérské praxi. Závity cívky stáhl k sobě izolační páskou. Výsledky jeho experimentů jsou popsány v následující tabulce, ve které jsou uvedeny délka napájecího kabelu použitého jako balun a počet jeho závitů.

Podle W7EL je tento typ balunu velmi efektivní pro single-band (jednopásmové) antény a pro multiband (vícepásmové) představují rozumný kompromis pro poměr pracovního kmitočtu a účinnosti. Údaje v tabulce je možno použít i jako výchozí data pro další typy souosých kabelů. Údaje pro RG213 jsou vhodné pro kabely s vnějším průměrem 10 až 11 mm, a RG58 pro kabely s vnějším průměrem 5 až 6 mm.

Pracovní kmitočet (MHz)

Kabel RG213

Kabel RG58

nebo rozsah kmitočtů

Délka (m)

Počet závitů

Délka (m)

Počet závitů

3,5

6,7

8

6,1

6 – 8

7

6,7

10

4,6

6

10

3,7

10

3

7

14

3

4

2,4

8

21

2,4

6 – 8

2,1

8

28

2,1

6 – 8

1,2

6 – 8

3,5 – 30

3

7

3

7

3,5 – 10

5,5

9 – 10

5,5

9 – 10

14 – 30

2,4

6 – 7

2,4

6 – 7

Zdroj informací kniha ANTENNA ARRL (1994, str.26-12).
Viz také Б. Степанов  -  Радио, 2001 г., № 10, с.65.