ZMĚNA KMITOČTU KRYSTALU

V dřívějších dobách jsem upravoval kmitočet krystalů například do filtrů (hlavně krystaly ze známé RM31, kde jich bylo „neúrekom“), systémem jódování. Na internetu jsem ale našel zajímavý popis způsobu úpravy kmitočtu krystalů, a vzhledem k malé životnosti některých stránek jej přináším také zde, pro větší pohodlí čtenářů v českém překladu.

Při konstrukci vysokofrekvenčních zařízení se často amatér (ale občas i profesionál) ocitne v situaci, že potřebuje generátor konkrétního kmitočtu. Někdy se dá použít změna kmitočtu krystalu pomocí proměnné kapacity, ale ne vždy. Nejlepším řešením by byl syntezátor kmitočtů, ale pokud si nechceme zbytečně komplikovat život, můžeme zvolit jinou metodu. Prostě a jednoduše – použijeme výbrus křemenného krystalu (zkráceně „krystal“ nebo „šutr“), lihovou fixku a speciální techniku ‘crystal penning’.

‘Crystal penning’ je stará osvědčená technologie, spočívající v tom, že se na povrch krystalu nanáší nějaký materiál, čímž dochází k zatlumení kmitů krystalu a tím ke snížení jeho kmitočtu. Za tímto účelem, jak bylo výše uvedeno, je možno použít i lihovou fixku, marker.

Abychom se dostali k vlastnímu krystalu, je třeba nejprve otevřít jeho pouzdro. Pomocí mini úhlové brusky vytvoříme v krytu drážku, a opatrně, aby nedošlo k poškození držáku a krystalu, prořízneme kryt pilkou na železo.

Aby jste zjistili, o kolik se kmitočet krystalu změnil, potřebujete buď přijímač s digitální stupnicí nebo digitální měřič kmitočtu, a samozřejmě krystal rozkmitat. K tomu poslouží jednoduchý oscilátor, jakých je na internetu zveřejněna spousta, zde uvádím jedno z možných zapojení.

Autor takto vyzkoušel dva krystaly s původním kmitočtem 3,579545 MHz, jaké se používají v televizorech v obvodu barev. Když bylo vše připraveno, začala zkouška. Nejprve byla na povrch krystalu nanesena malá kapka barvy, ale v tomto okamžiku krystal přestal kmitat. Jenže postačilo chvíli počkat, až barva vyschla, a opět se rozkmital. Přesně podle očekávání se jeho kmitočet poněkud snížil. Po pomalování celého povrchu stříbrné vrstvy se kmitočet snížil z původních 3,57 MHz na 3,55 MHz. Pokud by jste změnu kmitočtu přehnali, nic se neděje – postačí krystal omýt v lihu nebo odlakovači na nehty a celý postup zopakovat.

Po dokončení úprav krystal opět zakryjeme do pouzdra a připájíme, dle následujícího obrázku.

ZDROJ:
http://draaggolf.blogspot.cz/
http://www.hanssummers.com/penning.html