KAPACITOMĚR

Jsou různé metody, jak měřit kapacitu. Jedna z nich je například převod kapacity na ohmický odpor a jeho změření klasickým ohmmetrem, kterým je obvod současně napájen.

Jedná se o dvoustupňový klopný obvod s tranzistory s opačnou vodivostí a s přímou vazbou mezi stupni. Měřený kondenzátor Cx je zapojen v obvodu kladné zpětné vazby mezi vstupem a výstupem. Tranzistory jsou nyní střídavě otevřeny a zavřeny, a tak vznikají kmity. Doba trvání kmitu je přímo úměrná kapacitě měřeného kondenzátoru Cx.

Zvlnění výstupního proudu vyhladí kondenzátor C1. Střední proud protékající zařízením se s větší kapacitou kondenzátoru Cx zmenšuje, což se jeví jako zvětšení odporu. Zařízení začíná reagovat s kondenzátorem od 10 pF, a při kapacitě 10n se jeví výstupní odpor ve stovkách kiloohmů. Pokud odpor R1 zmenšíme na 100 kiloohmů (M1) získáme rozsah měření kapacit od 100 pF do M1 (0,1 mikrofarad). Počáteční odpor zařízení je kolem 0,8 ohmu. Je třeba poznamenat, že průběh měření je nelineární a je závislé na protékajícím proudu. Proto při použití různých ohmmetrů se bude čtení poněkud lišit, pak je vhodné provést kontrolu se známými kondenzátory. Proto také v pokusném vzorku jsem nepoužil klasický ohmmetr, ale mikroampérmetr, tak, jak je to zakresleno ve schématu.


Zdroj inspirace http://www.radiomexa...li-emkosti.html