KANÁREK

Co by si měl takový začátečník v elektronice postavit, aby to bylo efektní, jednoduché, a co hlavního – aby to ihned a bezchybně pracovalo? V kruzích mladých zájemců o toto hobby se obvykle začíná s nejrůznějšími systémy, ale zpravidla pod dohledem a za pomoci zkušených vedoucích. Ale co si mají počít ti, kteří mají do kroužků příliš daleko, nebo v jejich okolí vůbec nejsou? Zkuste si postavit třeba elektronického kanárka, imitátor ptačího hlasu.

Obrázek 1

Je to v podstatě asymetrický multivibrátor, který má navíc zavedenu další vazbu pomocí kondenzátoru C3 a odporu R4. Hodnoty součástek jsou vybrány tak, aby elektrické kmity vyvolaly ve sluchátku (nebo reproduktoru) s vnitřním odporem (impedancí) 50 až 1 000 ohmů zvukové vibrace, které připomínají trylky kanárka.

Tón vibrata zavisí na kapacitě kondenzátoru C2, se zmenšováním kapacity je zvuk „ostřejší“. Hodnota odporu R4 má vliv na zastavení trylků po jejich určitém počtu. Kondenzátor C1 určuje délku každého vibrata a rovněž pauzy mezi nimi – s rostoucí kapacitou se zvyšuje.