JEDNODUCHÉ VKV ANTÉNY

V následujícím článku popíšu dvě super jednoduché antény pro VKV, v popisu jsou konkrétně uvedeny rozměry pro amatérské pásmo 144 – 146 MHz, jelikož zde obvykle začínající vékávisti podnikají své prvé kroky. Prvá zde popsaná anténa může vypadat jako vtip. Její zhotovení nezabere více než 15 minut a pracuje znamenitě a pokud je chráněna před atmosférickými vlivy, může svému stvořiteli znamenitě sloužit několik let.

Na prvém obrázku je znázorněn jednoduchý postup při její konstrukci. Při pokusech jsme použili starší (ze skládky) zelený kabel 75 ohmů z televizních rozvodů. Po odměření potřebné délky koaxiálního kabelu (například od laťky na střeše k transceiveru) si naměříme na jednom konci 50 cm a po naříznutí ostrým nožem odstraníme vnější obal (izolaci).

Následně roztáhneme opletení, složené z měděných drátků, a přehrneme jej (viz obrázek) dolů na izolaci, takto vzniklý úsek musí mít délku 49 cm. Ve vzdálenosti kolem 1 cm od počátku přehrnutí nařízneme opatrně vnitřní polyetylenovou izolaci středního vodiče a stáhneme ji tak, aby zůstal pouze holý střední vodič. Pro zabezpečení proti průniku vlhosti  všechna otevřená místa zalijeme buď epoxidovou pryskyřicí, nebo pomocí tavné pistole. Hotovou anténu upevníme na několika místech ke stožáru (dřevěná tyč, polystyrenová či novodurová trubka atd) pomocí izolepy.

Další jednoduchá anténa je na následujícím obrázku. Je odvozena ze známé, VKVisty často používané anténě typu „J“. Zářič je zhotoven z mosazné, měděné nebo hliníkové trubky o průměru 10 – 12 mm, rukáv o průměru 40 mm je stočen z pocínovaného nebo mosazného plechu. Rozměry jsou patrné z obrázku.

Zdroj ABC KRÓTKOFALOWCA