JEDNODUCHÝ PŘIJÍMAČ

Na těchto stránkách již byla popsána celá řada jednoduchých i složitějších přijímačů, ale tento – dále uvedený, asi bude hrát úlohu těch nejjednodušších.

Na obrázku je znázorněno zapojení vstypního obvodu přijímače pro krátkovlnná amatérská pásma. Je to v podstatě zpětnovazební stupeň, často také využívaný jako oscilátor (například v nedávno popsaném TDO), který umožňuje příjem stanic CW, AM a SSB z celé Evropy. Nízkofrekvenční zesilovač je zde znázorněn pouze jako blok, je možno použít libovolný, třeba i některý ze zde popsaných (například s oblíbeným LM386), nebo připojit zvukovou kartu počítače.

Poloha přepínače

Pásmo

m

4

80

3

40

2

20

1

15 + 10

V poloze přepínače 4 jsou zapojeny v sérii všechny 4 cívky, tedy 20 + 10 + 2 + 8 závitů (celkem 40), a pomocí ladicího kondenzátoru C1 platí pro příjem pásma 80 metrů, v poloze přepínače 3 jsou zapojeny v sérii cívky L3, L2 a L1, tedy 10 + 2 + 8 závitů (celkem 20), pro příjem pásma 40 metrů, v poloze přepínače 2 jsou zapojeny v sérii cívky L2 a L1, tedy 2 + 8 závitů (celkem 10) pro příjem pásma 20 metrů a konečně v poloze 1 je do obvodu zapojena pouze cívka L1 s 8 závity pro příjem pásem 15 a 10 metrů. Pokud by jste měli k dispozici přepínač s více polohami, než jsem měl já, mohli by jste přidat odbočky cívek pro tak zvaná WARC pásma. Jak určit parametry cívek je na tomto webu popsáno několikrát.

Cívka

č.

Počet

závitů

Průměr

cívky

Vodič

mm

L4

20

20

0,25

L3

10

20

0,5

L2

2

20

1

L1

8

20

1

Zdroj www.hamuniverse.com