JEDNODUCHÝ LC OSCILÁTOR

Emitorově vázaný oscilátor LC podle obrázku obsahuje pouhých 5 součástek. Vzhledem k zapojení obou tranzistorů jsou napětí kolektor – emitor UCE shodná s napětími báze – emitor UBE. U průměrných křemíkových tranzistorů je UBE  = 0,5 až 0,7 V. Rozkmit výstupního napětí je proto maximálně 1 až 1,4 V.

Zapojení pracuje uspokojivě ve velmi širokém rozsahu kmitočtů. Odběr proudu ze zdroje vyplývá ze vztahu I = UR – UBE / R a je řádově stovky μA. Oscilátor kmitá již od napájecího napětí UB = 1,2 V. Pro uspokojivou stabilitu by měla být kapacita kondenzátoru C mnohem větší, než je kapacita báze – emitor použitých tranzistorů (kolem 20 až 50 pF). Signál lze odebírat z kolektoru levého tranzistoru.