Nejjednodušší minohledačka

Již jsem zde popisoval detektory kovů, tak zvané minohledačky. Jenže v kroužku s úplnými začátečníky, žáčky šestých a sedmých tříd, je zapotřebí nějaké co možná nejjednodušší zapojení, třeba takové, jak uvádím dále.

Pokud máte k dispozici starší kapesní tranzistoráček na dlouhé vlny v dobrém stavu, můžeme pomocí jednoduchého přidaného obvodu si jej upravit na poměrně citlivá detektor kovů. Tímto obvodem je konvenční LC oscilátor, také používaný jako BFO (záznějový oscilátor) pro příjem SSB a CW, pracující na kmitočtu 140 kHz. Cívka laděného obvodu L1 je navinuta na průměru 12 cm a obsahuje 16 závitů izolovaného drátu průměru 0,25 až 0,6 mm. Cívka je přilepena na základní desku vhodné velikosti z umělé hmoty, sololitu nebo překližky pomocí epoxidové pryskyřice, nebo tavné pistole, viz obrázek 2.

Obrázek 1 – zapojení oscilátoru

Odpory a kondenzátory mohou být libovolného typu, tranzistor vybíráme takový, aby byl schopen pracovat na požadovaném kmitočtu, tedy vlastně libovolný křemíkový vodivosti NPN, například BC148, BC546, starší Teslácké KC (mají mezní kmitočet kolem 300 MHz), KF a podobné. Samozřejmě, že je zde možno použít i tranzistory vodivosti PNP, ovšem pak (samozřejmě) musí být obrácena polarita napájecí baterie. Součástky jsou upevněny na desce z umělé hmoty, pertinaxu nebo textolitu, a jsou propojeny jakýmkoli izolovaným vodičem. Při používání v mokré trávě, nebo v bažinatém terénu, je vhodné celou desku chránit v igelitovém sáčku. Vlastní sestavený obvod je umístěn v blízkosti cívky a celá sestava je upevněna na dřevěné rukojeti takové délky, aby byla snadná a pohodlná manipulace s přístrojem, viz obrázek 2.

Na přijímači si naladíme kmitočet oscilátoru, měl by být v okolí 140 kHz, až uslyšíme zvuky připomínající vrzání. Pokud se cívka přiblíží k jakémukoli kovovému předmětu, zvuk  z přijímače se změní.

Obrázek 2 – sestava.

Přes svou jednoduchost toto zapojení má ucházející citlivost, takže není příliš horší než průmyslově vyráběné typy. S jeho pomocí je možno najít kovové předměty, například zlatý prsten nebominci v hloubce až 20 cm.

http://elektrikaetoprosto.ru/