JEDNODUCHÉ ANTÉNY NA 2m

GROUND PLANE

Anténa se skládá ze 4 prvků stejné délky – svisle umístěného zářiče a třech protiváh izolovaných od zářiče a skloněných pod úhlem 120 stupňů. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z měděných nebo hliníkových tyčí, případně trubek o průměru 8 až 12 mm. Napáječ je k anténě připojen souosým kabelem s impedancí 50 ohmů, střední vodič k zářiči a stínění ke kovové přírubě.

PŮLVLNNÝ ZÁŘIČ SE ČTVRTVLNNÝM PŘIZPŮSOBENÍM

Anténa se skládá z půlvlnného vertikálního zářiče, napájeného přes čtvrtvlnný rukáv ve své dolní části. Zářič sahá až k dolnímu konci rukávu, tedy jeho celková délka je ¾ lambda. Rukáv je v horní části uzavřen víčkem z izolačního materiálu (vhodný je silon, atd.) a v dolním víčku je zapuštěný z důvodu pevnosti konstrukce. Anténa je napájena pomocí souosého kabelu s impedancí 50 ohmů v bodě „X“, střední vodič je připojen k zářiči a stínění k rukávu. Vnější a vnitřní průměr trubky, tvořící rukáv by měl být v poměru 3:1 až 4:1. Anténa je upevněna ke stožáru třmenem co nejblíže k dolnímu konci rukávu, stožár by měl být uzemněn.

J – ANTÉNA

Anténa je zjednodušenou verzí předešlého typu. Obvykle se zhotovuje z tyče nebo trubky z hliníkové slitiny o průměru 8 až 10 mm. Napájení souosým kabelem s impedancí 50 ohmů připojeným k bodům A (střední vodič) a B (stínění kabelu). Jemnou úpravou vzdálenosti připojení od dolního ohybu je možno doladit minimální PSV. Také tato anténa, jako všechny ostatní, by měla být uzemněna jako ochrana proti nábojům statické elektřiny.

SLIM – JIM

Tato anténa je zdokonalená verze J – antény, opět je vyrobena z tyče nebo trubky z hliníkové slitiny, o průměru 6 až 9 mm. Stejně tak i napájecí kabel 50 ohmů je připojen k bodům A (střední vodič) a B (stínění). Přesná vzdálenost přípojných bodů od dolního konce opět může být upravena pro docílení minimálního PSV.  Také tato anténa, jako všechny ostatní, by měla být uzemněna jako ochrana proti nábojům statické elektřiny.