Jednoduchá magnetická rámová anténa

Předmluva:

1. Rámová anténa má jeden nebo několik závitů vodiče v celkové délce kratší, než je používaná vlnová délka, obvykle 0,1 – 0,2 lambda.

2. Rámové antény mají malou účinnost, typicky méně než 3%, a proto jsou k vysílání používány jen velice zřídka.  Ve dvacátých a třicátých letech minulého století byly s oblibou používány jako vnitřní anténa pro přijímače, a pro zaměřování.

3. Rámová magnetická anténa, jak je zřejmé z názvu,  reaguje pouze na magnetickou složku rádiových elektromagnetických vln. Uzemnění ani protiváha (radiály) nejsou pro tento typ antény zapotřebí. Obecně je možno říci, že jak přijímací tak i vysílací antény tohoto typu jsou často upevněny nízko (cca 1,5 m) nad zemí, což prakticky není překážkou pro jejich činnost. Magnetická složka vln proniká hlouběji, takže můžeme tuto anténu používat i tam, kde konvenční antény nefungují – v betonových budovách, v zákopech a podobně.

4. Popíšeme si zde takovou jednoduchou VKV anténu, použitelnou pro pásmo VKV FM, TV, na sdílenky, nebo dokonce i CB.
Znázorněná magnetická anténa může být vyrobena z libovolného souosého kabelu. Její obvod by měl být přibližně 0,1 vlnové délky nejvyššího používaného kmitočtu. Výhodou je, že jelikož reaguje pouze na magnetickou složku, poskytuje signál v mnohem lepší kvalitě v městském prostředí. Délka svodu není rozhodující, vliv má zde pouze útlum horšího kabelu. Další nespornou výhodou je její jednoduchost. Pro vlnové délky kratší než 0,1 délky obvodu její účinnost (zisk) prudce klesá, takže částečně odstraňuje rušení například dvoumetru nebo sdílenek od rozhlasových FM vysílačů. Ze zkušeností je zřejmé, že při použití pro příjem VKV FM poskytuje signál v mnohem lepší kvalitě, než jakákoli náhradní venkovní anténa. Je velmi vhodná pro ty, kteří nemají žádné zkušenosti, znalosti a dovednosti pro výrobu složitějších konstrukcí pomocí feritů. Pro KV i VKV má obvod jen 0,1 vlnové délky! Dokonce i pro pásmo 160 metrů má obvod pouhých 16 metrů. Postačí vzít kus souosého kabelu, odměřit kus o délce 16 metrů, zde odstranit kousek vnější izolace, zde připájet střední vodič konce kabelu a vyhodit anténu na nejbližší strom.

Takže na otázku zda je tato anténa vhodnou variantou kompaktní přijímací antény do městského prostředí, je nutno odpovědět že ano. Jak známo – městský šum obsahuje převážně elektrickou složku, kterou tato anténa potlačuje.

Zdroj http://www.radioscanner.ru/forum/topic22265-2.html