JEDNODUCHÝ ČASOVÝ SPÍNAČ

Nedávno jsem zde popisoval jednoduchý časový spínač (viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/cas_rele.htm)  a během několika dnů přišel dotaz, zda by nešel ještě zjednodušit, že postačí mít dobu sepnutí nastavenou pevně, nastálo. Tak co by ne. Podívejte se na následující schéma:

Jak vidíte, je to velice jednoduché zapojení, stačí jeden tranzistor a pár dalších součástek, které se v radioamatérské kuchyni vždycky najdou. Po stisku tlačítka START se nabije kondenzátor 1 000uF z něj se na bázi tranzistoru dostane napětí, které jej otevře – no a samozřejmě, LEDka se rozsvítí. Kondenzátor se nyní pomalu vybíjí po trase odpor 33k, přechod báze – emitor. Až se dostatečně vybije tranzistor přestane vést proud (uzavře se) no a milá LEDka nám zhasne. Samozřejmě, že pokud potřebujeme ovládat nějaký jiný obvod, nejenom světýlko, pak místo odporu 1k a LED zařadíme relé přemostěné diodou (ochrana proti proražení tranzistoru napětím naindukovaným na cívce relé), obdobně, jako ve výše uvedeném příkladu. Doba sepnutí obvodu je dána hodnotou kondenzátoru a odporu 33k, s udanými součástkami je to asi 1 minuta.

Viz také http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.cz/