NĚCO O CB ANTÉNÁCH

Vítám vás, milí čtenáři, a blahopřeji k vašemu zájmu o zajímavý obor radiotechniky. V tomto článku vám chci nabídnout základní všeobecný popis antén (nejen) pro CB. Dále v sekci ANTÉNY na tomto webu najdete řadu popisů doma vyrobitelných antén, které byly testovány partou nadšenců při výletech do přírody s rádiem. Při prohledávání internetu pomocí Google najdeme celou řadu továrně vyráběných antén, tak můžete získat přehled, co všechno existuje.

Tak, a jdeme na věc.

Anténa je ten nejdůležitější doplněk u CB stanice a u bezdrátového přenosu vůbec, je to ten nejlepší zesilovač (hlavně bez přídavného šumu a bez nároků na energii)! Právě na ní a na jejím bezchybné funkci závisí úspěch přenosu zpráv a proto je velmi důležitý výběr správné antény pro různé stanoviště a jejich výšku nad okolním terénem. Tak ku příkladu je vhodné použít jinou anténu v rovinaté nížinné oblasti a jinou do horského terénu. Právě tak se dá volit pro různé potřeby mezi anténami vyzařujícími do všech stran souměrně, nebo jindy zase směrové antény, vyzařující v potřebném zvoleném směru více, než v ostatních směrech.

Vůbec první svislou anténu zhotovenou z kusu drátu použil Mahlon Loomis v roce 1865, při svých pokusech s přenosem informací na dálku, tedy 9 let před narozením oficiálního vynálezce rádia Marconiho, takže to není až zase taková novinka. Od těch dob uteklo hodně času, naše poznatky o rádiových vlnách se mnohokrát rozrostly, bylo shromážděno obrovské množství teoretických i praktických údajů. Byla zkonstruována obrovská škála nejrůznějších antén. Znovu připomínám slova z úvodu, že anténa je nejlepší zesilovač (a dá se ještě dodat, že nejlepší anténa je kopec). Proto je velmi důležité studovat všechny dostupné materiály, což může pomoci k odstranění potíží při spojeních z nejrůznějších pevných i přechodných stanovišť, například na výletech do přírody. Ještě dodám jednu zásadu, kterou by jste si měli zapamatovat – čím kratší anténa, tím hůře funguje (přijme nebo vyšle méně elektromagnetického záření má menší efektivní plochu), prostě fyziku nelze oklamat.

V dalším zde nabízím přehled základních vlastností různých základních typů antén, používaných u CB radiostanic.

1. Stacionární anténa (základnová), která se používá ve třech základních typech:

Antény typu „pětiosmina“, tedy o délce pět osmin pracovní vlnové délky, čili 6,5 metru s malou protiváhou (0,1 – 0,2 vlnové délky) a s přizpůsobovací cívkou v patě antény. Základním předpokladem pro dobrou účinnost této antény je kvalitní uzemnění. Tato anténa se obvykle staví na druhé místo efektivity pro dálková spojení za směrovými anténami, takže pokud budete potřebovat spolehlivé spojení na větší vzdálenost a nemáte možnost použít směrovou anténu třeba při potřebě všesměrové komunikace proti přenosným nebo mobilním (auto) stanicím, je to velmi dobrá volba. Její výroba pro začátečníka není vůbec snadná, takže bych poradil aby jste si tuto anténu raději koupili. Její cena se pohybuje od $ 30, v závislosti na verzi. Podle názoru dlouholetých uživatelů je nejlepší volbou 5/8 typu Sirio Tornado, ale její cena se pohybuje kolem $ 60.

Antény typu „půlka“, tedy o délce poloviny vlnové délky, čili 5,5 metru, obsahuje také přizpůsobovací cívku. Pracuje bez protiváhy, ale stejně jako u antény 5/8 potřebuje dobré uzemnění. Její efektivita je přibližně stejná jako u 5/8, ale je zato jednodušší její nastavení a ladění. Domácí výroba pro začátečníka je stejně obtížná, jako u 5/8, takže i zde musím poradit, aby jste si ji raději zakoupili hotovou. Ceny jsou obdobné, jako u 5/8.

Antény typu „čtvrtka“, také zvaná GP (Ground Plane) s délkou čtvrt vlnové délky, čili kolem 2,7 m se třemi nebo více protiváhami (nejobvyklejší jsou čtyři) umístěnými pod anténou buď vodorovně, nebo skloněné dolů (tím se mění impedance antény). Provedení této antény je velmi jednoduché, stejně, jako její naladění – postačí aby byly dodrženy všechny předepsané rozměry a pracuje naprosto spolehlivě v jakémkoli prostředí. Vzhledem k tomu, že zde jsou použity laděné protiváhy, nepotřebuje uzemnění (i když … z důvodu ochrany před bouřkovou činností je vhodné). Její účinnost je poněkud nižší, než předešlých antén, ale přesto stále ještě převyšuje účinnost autoantény.

Pro toto pásmo jsou ještě k dispozici antény typu „svislý dipól“ viz ZDE a také směrové antény typu YAGI nebo Quadrat (čtverec), o těchto anténách postupně zpracuji další články s návody na jejich návrh a zhotovení.

2. Mobilní (vozidlové) anténykteré se liší v délce a způsobu upevnění k vozidlu.

Pevné antény.  Je to nejúspěšnější konstrukce s maximální účinností (v daných podmínkách). Jediným negativním jevem je potřeba vyvrtat otvor do střechy vašeho oblíbeného vozu.

Upevněné na střešním nosiči. Poněkud méně účinné než předešlé, ale zase neničí karoserii.

Magnetky. Absolutní jednička v poměru pohodlí/účinnost. Magnet, na kterém je upevněna anténa je obvykla umístěn ve středu střechy, což je ideální pro rovnoměrné vyzařování do všech stran. Ovšem je zde ještě na uváženou možnost odcizení nebo ztráty, což se stalo po obalení antény igelitovým sáčkem za jízdy.

3. Antény přenosných stanic (ruček), nejběžnější jsou dva základní typy:

Spirálové antény (helical). Lidově se také nazývají „gumák“ nebo „pendrek“. Tento typ je nejvšestrannější a značně rozšířený, jelikož má dostatečnou flexibilitu ale na druhou stranu zase dosti nízkou účinnost. Dá se ale říci, že je to takový průměr v poměru pohodlí/účinnost. Je to v podstatě drát navinutý na pružném izolantu a potažený gumou.

Teleskopické antény. Pro daný účelnejúčinnější anténa, ale bohužel velmi křehká a náchylná k poškození. Vhodná k používání na pevném stanovišti, za pochodu již méně.

Osm bodů, které je vhodné znát před koupí CB autoantény

Snad se mnou budete souhlasit, že jedním z nejčastěji používaných typů CB antén jsou antény určené k montáži na automobil, tedy stručněji autoantény. Trochu jsem se již o nich zmínil výše, takže vás musím upozornit na to hlavní. Po svém nákupu vyžadují určité kroky k jejich montáži a naladění. V tomto článku je 8 bodů, které by jste měli znát před nákupem antény pro pásmo CB. Je nutné zdůraznit, že nenaladěná anténa může způsobit poškození vaší stanice.

1.Anténa musí být naladěna.

Libovolná anténa po její montáži na automobil se musí nastavit na co možná nejmenší poměr stojatých vln (PSV, SWR) a dokonce i v případě (alespoň vřele doporučuji) použití tzv. magnetky, tedy antény s magnetickou základnou přichycenou na střechu automobilu. Je velmi vhodné přezkoušet poměr stojatých vln pokaždé, když umístění antény se liší od původního. Anténa instalovaná bez úprav a nastavení nebude plně fungovat. Také je nutno vzít do úvahy okolnost, že dejme tomu po roce provozu se její funkce naruší vlivem silné koroze a navlhlého kabelu. Bližší vysvětlení co je vlastně to PSV si můžete přečíst v článku „Bubák jménem PSV“ na adrese http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/bubak_psv.htm.

2.Účinnost antény určuje i její délka.

Jak jsem již dříve uvedl, čím delší anténa, tím větší plocha, která přijímá nebo vyzařuje elektromagnetické vlny. Ale samozřejmě, že mnoho závisí na jejím nastavení. Plně nastavit anténu lze pouze použitím měřiče PSV.

3.Antény s magnetickou základnou mají menší účinnost než antény pevně umístěné.

Každý typ antény má své specifické vlastnosti. Antény s magnetem (pro zjednodušení jim budeme říkat magnetky, i když to zase není úplně správné), potřebují jemnější dolaďování, je u nich omezen výkon, jaký mohou zpracovat (bezvýznamné, ty 4 W, které jsou na CB pásmu povoleny, zpracují spolehlivě), ale co je zlé – při častém nasazování a sundávání může magnet odřít barvu na karoserii. Také stojí za připomenutí, že při vyšších rychlostech (nad 120 km/hod) třeba stačí aby se větrem na ní nabalil kus papíru nebo igelitu, anténa může odlétnout, a rozbít sklo následujícího auta.

Antény pro pevnou montáž, které jsou připevněny k držáku, nebo přímo na karoserii se nedají jen tak snadno odstranit (nebo ukrást). Jako ochrana proti zcizení stačí pouze odejmout patku s cívkou a základna s připojovacím kabelem zůstane na místě. Tyto antény mají lepší stabilitu provozních parametrů a také jejich kmitočtový rozsah bývá větší.

4.Antény naladěné do rezonance s karoserií auta.

Každý zásah do systému „anténa – stanice“ následně vyžaduje další úpravy antény. Proto je lepší nastavování provádět až když jsou všechny prvky na svém místě a je prověřen kabel.

5.Ochrana před korozí a poškozením.

Žijeme v klimatických podmínkách, kde se vyskytují jak vyšší tak i nižší teploty, vlhkost a mnoho dalších faktorů. V souvislosti s tím doporučuji anténu mírně upravit podle našich těžších klimatizačních podmínek. V místech propojení různých kovů je nutno provést ochranu proti korozi. Na trhu je celá řada antikorozních prostředků, vyzkoušené máme Resistin ML a Balakryl Antikor.

6.Optimální umístění antény – horní část karoserie.

Antény umístěné ve středu střechy automobilu mají vyzařovací diagram nejbližší ke kruhovému. Naprosto se nedoporučuje instalovat anténu na kapotu motoru, zavazadlový prostor nebo dokonce na nárazník.

7.Magnet? Ale velký.

Pokud použijeme k upevnění antény na střechu magnet, vybíráme co možná největší, tedy s maximálním průměrem. Je mechanicky pevnější, a hlavně má vyšší kapacitu (danou jeho plochou) proti kostře automobilu přes lak, který tvoří dielektrikum.

8.Anténní kabel má být v celku.

Rozhodně by neměl být spojovaný. Kabel mechanicky porušený nebo složený z několika kusů bude mít ztráty v přenášeném vysokofrekvenčním signálu a vede také ke zvýšení šumu v přijímaném signálu.

Podrobněji viz http://mobims.ru/