JEDNODUCHÁ REGULACE PÁJEČKY

Při dlouhodobém zapnutí páječky do sítě se její hrot přehřívá, a tím se snižuje kvalita pájení (na měděném hrotu vzniká vrstva kysličníku), může dojít k jeho přehřátí a případně tím i k poškození součástek, která pájíme. V praxi se používají různé metody snižování napětí (a tím tedy i výkonu páječky), ale tyto jsou buď poněkud komplikované, nebo nevhodné svou produkcí rušících signálů (tyristorové, triakové, atd).

V nejjednodušším případě se dá použít sériového spojení páječky s diodou, která propouští na páječku pouze jednu půlvlnu střídavého napájecího napětí, tím napětí na páječce poklesne a nedochází k jejímu přehřátí. Stojánek na páječku vybavíme vypínačem, který je rozepínán hmotností páječky. Po jejím zvednutí je dioda zkratována a páječka dostává plné napětí.

Pro páječku s příkonem do 60 W je možno zde použít libovolnou usměrňovací diodu se závěrným napětím 400 V a proudem kolem 0,5 A, ve vzorku byla použita dioda 4007.

Viz také:
http://radiolub.ru/
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pajecka_2.htm
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/regulace_pajecky.htm