J-ANTÉNA 70 cm

V tomto článku bych chtěl zájemcům představit velmi jednoduchou konstrukci antény určenou pro provoz na pásmu 70 cm.

Jak je známo, v USA je toto pásmo mnohem širší než u nás, tam má šířku od 420 do 450 MHz. Tato anténa je velice vhodná pro provoz na cestách po přírodě, jelikož je vlastně vyrobena jen z kousku ploché dvoulinky, občas se ještě používající pro svody TV antén. Její hlavní výhodou je, že se dá smotat a jednoduše strčit do kapsy a tak jednoduše transportovat na další stanoviště. Její další – nezanedbatelnou – výhodou je, že pro svou činnost nepotřebuje žádné radiály (protiváhy).

V originále byla tato anténa navržena pro použití dvouvodičového kabelu (dvoulinky) impedance 300 ohmů s vodiči o průměru Nr.22 – Nr.20 AWG (American Wire Gauge – Nr.22 = 0,64 mm; Nr.20 = 0,81 mm). Jeho činitel zkrácení je 0,85, ale v horní λ / 2 části je použit jen jeden izolovaný vodič, je zde činitel zkrácení 0,9. Takže v praxi pro kmitočet 446 MHz (tedy odpovídající vlnové délce 67 cm) vychází geometrické rozměry této antény takto:

půlvlnná část: (67 cm / 2) x 0,9 = 30,2 cm;
čtvrtvlnná část: (67 cm / 4) x 0,85 = 14,2 cm;
Celková délka: 30,2 cm + 14,2 cm = 44,4 cm

Napájecí souosý kabel je připojen ve vzdálenosti 16 mm od propojení obou dolních konců vodičů dvoulinky. Celkový pohled na sestavu a všechny rozměry jsou znázorněny na výše uvedeném obrázku.

Poměr stojatých vln (PSV, SWR) dával docela přijatelné hodnoty – na 442 MHz je PSV 1,5, na 446 MHz je PSV 1,25 a na 449 MHz je PSV 1,4.

Námět převzat z http://www.ruqrz.com/