INDIKÁTOR VF POLE

Občas se v praxi hodí indikátor vysokofrekvenčního pole, například pro srovnávání výkonu dvou (či více) staniček, pro doladění antény, zjišťování kterým směrem anténa vyzařuje, a podobně. Tímto přístrojem je možno také vyhledávat ukryté „štěnice“, tedy vf odposlechová zařízení, změnou polohy teleskopické antény vzhledem ke zdroji vyzařování a postupnou regulací citlivosti je možno s poměrně dobrou přesností určit jejich polohu. Jedno takové osvědčené zapojení s regulací citlivosti je na následujícím obrázku.

Vysokofrekvenční napětí (signál) přijatý anténou je přiveden na amplitudový detektor D1 D2 zapojený jako násobič napětí. Usměrněné napětí je přivedeno na prahové zařízení s tranzistorem T1, jehož citlivost je řízena proměnným odporem R3 změnou proudu báze. V případě, že napětí vysokofrekvenčního pole převyšuje nastavenou úroveň, tranzistor T1 se otevře, tím se otevře i tranzistor T2 a dioda LED se rozsvítí.

Anténu může tvořit kousek silnějšího (z mechanických důvodů) vodiče, nebo se dá použít teleskopická anténa ze starších tranzistorových přijímačů nebo přenosných televizorů, s délkou kolem 30 až 70 cm. Diody D1 a D2 doporučuji použít germaniové, přístroj je pak citlivější než s křemíkovými diodami. Tranzistory T1 a T2 můžeme použít libovolné křemíkové, ať již nízkofrekvenční nebo vysokofrekvenční, vybírále spíše kousky s větším zesílením. Potenciometr R3 je vhodné použít s lineárním průběhem, jsou značeny /N za označením hodnoty.

Námět převzat z http://radiolub.ru/