INDIKÁTOR NAPĚTÍ

PRO VÍCE ÚROVNÍ

Jako dodatek ke třem předešlým indikátorům napětí přidávám jen velmi stručný návod na vícemístný indikátor, jeho princip činnosti je velice jednoduchý – jako přepínač rozsahu používá zenerovy diody, pro požadované napětí, viz obrázek, čímž nám vznikne něco jako voltmetr se čtyřmi, pěti (nebo dle požadavků i více) rozsahy. Domnívám se,že obrázek řekne vše, a není zapotřebí podrobný rozbor činnosti, takže jen velice stručně.

Jednotlivé LED se rozsvěcí postupně tak, jak stoupá vstupní napětí, vždy když přesáhne zenerovo napětí příslušné ZD. Další stupně je samozřejmě možno přidávat, ale pozor na to, aby proud ZD1 a ZD2 nepřekročil dovolený proud dle katalogu.

http://www.4shared.com/

Fibich Z., Horna O.A., Šmaha J.:Zenerovy diody, SNTL, Praha 1966