INDIKÁTOR NAPÁJECÍHO NAPĚTÍ

Jednoduchý přístroj pro kontrolu napětí akumulátoru, použitelný jak v automobilu, tak i třeba  pro radioamatérský provoz na přechodném stanovišti, je na obrázku. Pro znázornění velikosti napětí jsou zde použity barevné LED.

Popis činnosti obvodu podle obrázku. Tento jednoduchý a dosti neobvyklý obvod signalizuje úroveň napájecího napětí. Pokud má na svém vstupu napětí 12V, svítí LED2 trvalým, nepřerušovaným žlutým světlem. V případě, že vstupní napětí klesne pod 11V, bude LED1 blikat, zpočátku rychleji a pak s poklesem napětí stále pomaleji, až zhasne úplně, k čemuž při uvedených hodnotách součástek dojde při vstupním napětí kolem 9V. Na druhou stranu, pokud vstupní napětí stoupne (třeba při nabíjení) na 13V, rozsvítí se červená LED1. Hraniční napětí se dá nastavit úpravou hodnot odporů R1 a R4.

Přechod báze – emitor tranzistoru T1 v podstatě pracuje jako Zenerova dioda. Přechod emitor – kolektor tranzistoru T2 je polarizován obráceně, a v tom případě, že je vstupní  napětí dostatečně vysoké, tranzistor se rozkmitá s kmitočtem úměrným vstupnímu napětí. Ne všechny nízkovýkonové tranzistory se takto chovají, ale řada BC337 až BC340 se dokáže i při relativně nízkém napětí rozkmitat, ostatní požadují napětí alespoň jeden nebo dva volty.

Námět převzt z http://www.zen22142.zen.co.uk/