KV DIPÓL DO PŘÍRODY

V dalším je popsán jednoduchý a levný dipól pro QRP provoz v přírodě (portable) na libovolném pásmu (dle rozměrů). Anténa pracuje překvapivě dobře, pokud je zavěšena mezi dvěma stromy, případně jiné podpěry.

Zářič i svod jsou z jednoho kusu elektrikářské měděné dvoulinky, která je na jedné straně roztržena na dvě části dlouhé polovinu vlnové délky ve funkci zářiče. Do středu zářiče je připojen napáječ tvořený pokračováním dvoulinky. Tento systém navrhl Dale WB6BYU, a popsal jej v dále uvedeném článku. Koncové izolátory tvoří odpadky bakelitu (při zkouškách jsem použil plexi) s navrtanými otvory pro upevnění ramen dipólu a závěsné lanko. Pro připojení do souměrného tuneru slouží dva banánky.

Použitá literatura:

http://hope.edu/academic/engineering/labs/Electricity_Lab/Figures.html

http://nandustips.blogspot.cz/2011/02/low-cost-dipole-antenna-for-hf-qrp-rigs.html