MĚŘENÍ IMPEDANCE VEDENÍ

Zájemcům o problematiku stavby antén zde nabízím jednoduchou metodu zjišťování impedance (vlnového odporu) napájecího vedení, a to jak symetrického (dvoulinka, žebříček), tak i nesymetrického (souosé kabely). Jednoduchost spočívá v tom, že všeho všudy postačí osciloskop a jednoduchý generátorek pravoúhlých impulzů sestavený z klopných obvodů TTL (ve vzorku byl použit MH7400). Zapojení generátorku je natolik notoricky známo, že jej zde nebudu uváděl, zájemce může zalistovat v literatuře pro začátečníky, nebo na webu. Praktické provedení nemá na funkci vliv, jediný požadavek je, aby výstupní signál představoval pravoúhlé impulzy se strmými hranami.

Měření s tímto přípravkem je velice jednoduché. K výstupu generátoru připojíme přes oddělovací kondenzátor s kapacitou 0,1 až 1 mikrofarad (doporučuji kvalitnější, typu keramika, styroflex a podobně) měřené vedení libovolné délky, ale víc, než pár centimetrů, hihi, podle obrázku. Na druhém konci vedení je zátěž, tvořená potenciometrem nebo reostatem s odporem někde v rozmezí 300 až 1 000 ohmů  a osciloskop, kterým sledujeme tvar signálu.

Na obrazovce osciloskopu vidíme průběh napětí ve tvaru meandru. Pomalu měníme hodnotu potenciometru a snažíme se docílit toho, aby signál na obrazovce byl přesně pravoúhlý, bez zákmitů a zaoblených hran. Amplituda signálu se samozřejmě bude měnit podle hodnoty zátěže, ale to je fuk. Hlavním ukazatelem je tvar obdélníků.

Nyní již stačí si přečíst na stupnici potenciometru jeho hodnotu (nebo jej po odpojení přeměřit) a tento údaj odpovídá hledané impedanci měřeného vedení. Howgh.

Zdroj: Радио-Дизайн 3-98