Měření impedance antény

Nejčastějším druhem měření na anténách je zjišťování poměru stojatých vln – PSV (angl. SWR), kteý nám ukáže zda je anténa přizpůsobená, či ne. Je ale ještě další důležitá vlastnost antény, kterou bychom měli znát, a sice její impedance, která by měla mít hodnotu 50 ohmů.

Především zde ale musím upozornit na to, že anténa by měla být vyladěna do rezonance (například podle ssacího měřiče – GDO, TDO atd., viz popisy na tomto webu).

Zapojení můstkového měřiče impedance je znázorněno na obrázku. Celé zařízení musí být uzavřeno v odstíněné krabičce, buď plechové (osvědčil se mi plech z konzerv, snadno se pájí) nebo spájené z cuprextitu. Odpor 50 ohmů musí být nutně bezindukční, se zatížením minimálně 2W. Osvědčily se mi odpory ze starých ruských zařízení s kovovou vrstvou, označené jako MLT nebo TESLA TR154. Pokud nemáme k dispozici málo obvyklou hodnotu 50 ohmů, použijeme s výhodou dva odpory po 100 ohmech spojené paralelně, nebo více odporů s vyšší hodnotou. Tím se docílí i vyšší výkonové zatížitelnosti.

Ke vstupnímu konektoru připojíme vysílač (nebo transceiver) a k výstupu buď přesnou odporovou dekádu, nebo, pokud nemáme, odpory o různých hodnotách od 10 do 300 ohmů. Po zapnutí vf signálu na vstup a s odporem 10 ohmů na výstupu otáčíme potenciometrem tak, abychom docílili co možná nejmenší výchylku na měřidle. Zde na stupnici potenciometru označíme 10 ohmů a postupujeme obdobně s odpory dalších hodnot, až máme dostatečně hustou stupnici v celém rozsahu potenciometru.

Měření impedance antény je pak jednoduché – k výstupu můstku připojíme anténu, ke vstupu vf signál a nastavíme potenciometrem nejmenší výchylku měřidla, na stupnici potenciometru si přečteme příslušnou hodnotu. A JE TO……

Zdroj http://elektronet.prv.pl/