IMPEDANCE SOUOSÉHO KABELU

Předem upozorňuji, že tento text NENÍ určen těm, kteří musí mít vše nové, čerstvě zakoupené ve značkových obchodech. Těmto doporučuji nakouknout na text KOAXIÁLNÍ KABELY . Následující text je určen těm z nás, kteří shání materiál pro svého koníčka ve výprodejích, na burzách, případně také na skládkách odpadků. My se setkáváme s problémem, jak zjistit impedanci souosého (koaxiálního) kabelu pro napájení antény. Jedna metoda byla popsána v článku IMPEDANCE VEDENÍ a zde si pro úplnost uvedeme ještě „učebnicovou“ metodu měření impedance.

Parametry vysokofrekvenčního vedení je možno s dostatečnou přesností zjistit pomocí střídavého můstku RLC, postačí změřit kapacitu odřezku kabelu s rozpojeným koncem a pak indukčnost téhož odřezku, ale zkratovaného na konci. Nyní postačí naměřenou kapacitu a indukčnost vložit do následujícího vzorce, zapnout kalkulačku a vše je jasné.

Chyba měření nepřekročí 3 až 5 %.

Dále také často potřebujeme zjistit součinitel zkrácení kabelu, což je také jednoduché. Postačí změřit kapacitu odřezku kabelu o délce 1 metr na koncích rozpojeného a vložit spolu s dříve změřenou impedancí do vzorečku

No a když již známe součinitel zkrácení K, můžeme určit vše ostatní, včetně rezonančního kmitočtu odřezku kabelu libovolné délky.