BEZDOTEKOVÝ SPÍNAČ

Tento obvod používá přímo propojené tranzistory, v tak zvaném Darlingtonově zapojení, důsledkem čehož je tak citlivý, že odhalí i „síťový brum“.  Tak je možno například také zjišťovat, kde se ve zdi nachází síťový kabel. Pokusná konstrukce byla použita jako bezdotekový hlídač, který měl odhalit, že se „někdo“ nachází za dveřmi. Spolehlivě detekuje statickou elektřinu, bez přímého kontaktu. Budete se divit, co všechno zjistí! Poznáte, že statická elektřina je prostě všude.

V tomto zapojení se zesílení jednotlivých tranzistorů navzájem násobí, tedy použijeme-li tranzistory se zesilovacím činitelem 200 (mají i větší) má zesílení cca 200 x 200 x 200 = 8 000 000, slovy 8 milionů! Vstup tohoto obvodu má velmi vysokou impedanci.

Autor Colin Mitchell: talking@tpg.com.au