JEDNODUCHÝ HLÍDAČ

Může se občas přihodit, že se vyskytne potřeba chránit určitý prostor před vniknutím cizí osoby, ať již místnost, nebo třeba zahradu s česnekem. Již jednou jsem ZDE popisoval podobné zařízení, ale bezdrátové, což právě neodpovídá našim předpisům, Takže si raději zkusíme něco jednoduššího. Není k tomu zapotřebí žádné drahé a komplikované zařízení, dá se vyrobit za pár minut doma na koleni, viz následující schéma.

Uvedené zařízení patří ke kontaktním typům. Aktivuje se rozpojením snímače, což může být například u dveří dva kontakty, které se při otevření dveří rozpojí, nebo slabý drátek, který lupič přetrhne. Pokud je uschován v trávě, nebo v nějakém průchodu či kolem hlídaného objektu, je téměř neviditelný (zvláště při nočních akcích) a tak velmi snadno může dojít k jeho přetržení nohou nebo podobně. Jednou z výhod tohoto typu „hlídače“ je obtíž při pokusu jej vyřadit z činnosti – například přeštípnutím vedení ke snímači, již tato akce vyvolá poplach.

V zařízení je použit tranzistor T1, libovolného typu (pro typ P-N-P je nutno obrátit polaritu baterie) s bází zkratovanou na emitor (zem) přes snímač. V případě, že se snímač přeruší, báze dostane kladné napětí přes odpor R1, tranzistor se rázem stane vodivým a samozřejmě tím sepne relé Re1. Odporový trimr R1 nastavíme tak, aby při rozpojení snímače relé spolehlivě spínalo. Po nastavení je možno jej změřit a nahradit pevným odporem s příslušnou hodnotou, ale je možno tam trimr nechat, aby se případně někdy mohlo zařízení „doladit“.

K vývodům kontaktů relé můžeme připojit buď vlastnoručně vyrobenou tranzistorovou houkačku (pípadlo), nebo pro větší odstrašující účinek houkačku (klaxon) z auta či klasický domovní zvonek. Celé zařízení umístíme do malé krabičky, na kterou vyvedeme vypínač Vyp použitelný pro odstavení signalizace, například při výměně nebo opětného propojování drátku, či tehdy, potřebuje-li projít chráněnými dveřmi oprávněná osoba, a dvě svorky (ve vzorku to byly dva šroubky M3) pro připojení snímače. Krabička spolu s napájením a signalizací bude samozřejmě umístěna uvnitř chráněného objektu.

Literatura: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.