HLEDAČKA SKRYTÉHO VODIČE

Pokud bydlíte ve starším cihlovém domě, nebo jej používáte jako chalupu, nevyhnete se občas zásahům do zdí – i když třeba jen zavrtání hmoždinky či zatlučení hřebíku. Ale pozor, ve zdi jsou nepředvídatelným způsobem vedeny rozvody elektřiny, přičemž jejich narušení by mohlo být poněkud nepříjemné, nebo dokonce nebezpečné. Proto je výhodné si předem zjistit, kudy vlastně je to vedení nataženo, kam můžeme rejpat do zdi, a kam raději ne.

Jeden takový vyhledávač, v nejjednodušším možném provedení je na obrázku 1. Polem řízený tranzistor (libovolného typu) je zapojen jako proměnný odpor, jehož hodnota se mění vlivem elektromagnetických vln, dopadajících na anténku a přivedených na jeho řídící elektrodu (GATE).

Obrázek 1 – tranzistor BF245

 

Obrázek 2 – zjednodušená varianta

V úloze měřicího přístroje je použit multimetr přepnutý na měření odporu, elektrické pole, probíhající kolem vodiče pod napětím a přijaté anténkou změní vodivost přechodu source – drain tranzistoru, což můžeme snadno změřit.

Pro náročnější mohu nabídnout ještě jednu variantu hledačky, která je podstatně citlivější.

Obrázek 3 – citlivější varianta


Jako hledací anténka slouží krátký kousek vodiče, kolem 2 až 5 cm, lhostejno zda izolovaného, nebo holého. Anténka je připojena přes ochranný odpor R1 na řídící elektrodu polem řízeného tranzistoru T1, který má, jak známo, vysoký vstupní odpor. Tím pádem i přes malou kapacitu mezi anténkou a síťovými vodiči se naindukuje určité napětí. Proud, protékající tranzistorem T1 bude modulován kmitočtem sítě, tedy 50 Hz, tento kmitočet bude zesílen tranzistorem T2 zapojeném jako emitorový sledovač a přiveden do sluchátka Sluch. Přímá vazba mezi oběma tranzistory zařídí dobrý přenos nízkofrekvenčního signálu až do sluchátka. Přesto, že kmitočet sítě 50 Hz je špatně slyšitelný, jeho průběh není přesně sinusový, je poněkud zkreslený a obsahuje tedy také harmonické kmitočty, které jsou již dobře slyšitelné. Sluchátko by mělo mít spíše větší impedanci, doporučuje se nad 50 ohmů, aby omezilo maximální proud zařízením.