Hledání vadné žárovky

Snad se vám to již také stalo. Jsou tady vánoce, ozdobíte si stromeček, zbývá ještě na něj zavěsit řetěz s elektrickými svíčkami – ale ouha. Nesvítí! Babo raď, co teď.  Vyměňovat postupně všechny žárovičky? Ale fůj, to je pro primitivy. My znalci elektroniky na to půjdeme jinak, postavíme si jednoduchý přípravek, který nám místo poruchy snadno a jednoduše odhalí.

Pokud se podíváme na schéma jeho zapojení, vidíme, že je vlastně velice jednoduché. Obsahuje pouze tři běžné bipolární tranzistory, libovolného typu (ve vzorku byly použity tranzistory pravděpodobně typu KCxxx se smazaným označením, mimo T3 – zde jsem použil KFY18 z nějaké vyhozené desky). Prvý tranzistor (T1) je zapojen poněkud záhadně – jeho báze je tak zvaně „v luftu“, není nikam připojena, tedy tranzistor pracuje bez proudu báze. Pracuje tedy jako prahové zařízení, zesilovač a detektor signálu sejmutého anténou A, tedy elektrickým polem naindukovaným napětím ze sítě podél vodičů řetězce. Na jeho kolektoru se objeví impulzy které nabíjejí kondenzátor C1. Napětí z kondenzátoru C1 postupuje na nf oscilátor tvořený tranzistory T2 a T3 v pohotovostním režimu. Když je vstupní anténa A zasažena elektrickým polem z fázového vodiče, oscilátor začne pracovat a ze sluchátek je slyšet vysoký tón. Pokud anténkou přejdeme přes vadnou žárovičku, elektrické pole zmizí a zvuk utichne.

K součástkám – o tranzistorech již byla zmínka, sluchátko jsem použit telefonní vložku 50 ohmů, je ale možno zkusit sluchátka od přehrávače s impedancí 50 až 150 ohmů a podobné. Anténa je kousek silnějšího drátu připájeného k plošnému spoji (ve vzorku v „čokoládě“, elektrikářské svorce). Pro napájení postačí jeden článek AA nebo AAA, jelikož odběr je pouze několik mikroampér, vypínač napájení je tedy zbytečný, článek zasuneme do držáčku ze dvou plíšků a po ukončení práce jej opět můžeme vyjmout a použít k jiným účelům.

Zapojení hledačky

Vzhledem k malému počtu součástek je možno použít tak zvanou „ugly“ konstrukci, tedy na divoko na kousek plechu nebo cuprexitu, nebo mezi dva vodiče (viz například http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/pokus.htm) nebo konečně na plošný spoj, uvedený na dalších obrázcích a spolu s napájecím zdrojem jej namontovat do malé krabičky, tedy ti z vás, kdo si potrpíte na pěkný vzhled. Pokud jste neudělali nějakou chybu a použili dobré součástky, zařízení pracuje na prvé zapojení, není zapotřebí nějaké „uvádění do chodu“. Pro zvýšení citlivosti je možno od společného vodiče (záporný pól baterie) vyvést kousek holého vodiče, který „uzemníme“ rukou nebo vodivě spojíme s plechovou krabičkou.

Nákres plošného spoje

Rozmístění součástek