HLEDAČKA KOVŮ

Tato verze hledačky kovů (minohledačky) je velmi jednoduchá, záměrně navržena tak, aby ji mohl postavit i naprostý začátečník. Přitom je princip jeho funkce dosti neobvyklý, právě z důvodu jednoduchosti, polovička zařízení se nemusí stavět – ve funkci indikátoru je zde totiž použit běžný rozhlasový VKV přijímač, třeba i staršího typu s t. zv. „východní“ normou, na které již rozhlas nevysílá, prostě jakýkoli třeba i kapesní tranzistoráček, který je schopen přijímat v rozsahu 64 až 108 MHz. Generátor hledacího kmitočtu s tranzistorem T3 je vlastně  vysílač s malým výkonem, pracující na vysokém kmitočtu, tím je docíleno vysoké citlivosti a také zjednodušení hledací cívky která je zhotovena z odřezku souosého kabelu o libovolné impedanci a je stočená do kruhu o průměru 15 až 25 cm (v závislosti na kmitočtu a VKV pásmu). Hlavně je ale důležité v přijímači odpojit automatické dolaďování, čímž docílíme dalšího zvýšení citlivosti zařízení. Pro modulaci generátoru kmitočtu je použit multivibrátor.

Při používání naladíme přijímač tak, aby signál z generátoru hledačky byl právě na okraji propustné křivky. Po přiblížení hledací cívky ke kovovému předmětu se změní kmitočet generátoru a signál v přijímači zmizí.

Zaslal autor N. Martynjuk, 225860, Brestskaja obl., gorod Kobrin, ul. Južnaja 18