Hledání vadné žárovky

Nedávno jsem ZDE popisoval takové šikovné udělátko pod označením „bezdotyková zkoušečka“ které indikuje, zda v některém drátu je „šťáva“, nebo není. No a jelikož se blíží vánoce, a s nimi samozřejmě i problémy která žárovička v řetězci na stromeček je vadná, tak si tohle popsané zapojení zjednodušíme, samozřejmě s použitím stejného integrovaného obvodu typu 4017. Již jednou jsem ZDE popisoval podobné zařízení, ale s tranzistory. Zkusíme to tedy takhle:

Takže co budeme potřebovat.

Konektor pro připojení 9V baterie (jde zhotovit i ze staré baterie)
Odpor 220Ω
Dioda LED
Integrovaný obvod 4017
kousek drátu (není na fotce).

Dáme se do práce.

Někteří zde postrádají výkres plošného spoje, ale domnívám se, že pro něco tak banálně jednoduchého jej nebudeme potřebovat a jako základ konstrukce použijeme rovnou onen integrovaný obvod. Aby se nám lépe pracovalo, upravíme si vývody na obvodu – nožičky které budeme používat zahneme, aby se nám na ně lépe pájelo, všechny ostatní, které jsou v tomto zapojení nadbytečné jednoduše odstřihneme aby nepřekážely. Nožičku 14 necháme rovně, zde totiž přijde připájet sonda, kterou představuje kousek drátu, třeba odstřižený přebytečný vývod z odporu.

Vývody LED jsou pozohýbané tak, aby je bylo možno připájet k nožičkám integrovaného obvodu (podle schématu), a druhý vývod je zkrácen a je k němu připájen odpor podle následujícího obrázku..

Ještě několik málo pájených spojů a zařízení je hotovo. Na nožičku 14 obvodu ještě připájíme sondu.

Na konec připájíme kontakty pro připojení baterie 9V a celek zalijeme průhledným lepidlem jako ochranu proti zkratům a vlhkosti.

A takto již vypadá hotové zařízení, připravené k činnosti.

Jak to funguje?

Nebudu zacházet příliš do podrobností o vnitřním zapojení integrovaného obvodu, poněvadž každý ze zkušenějších elektroniků to zná, nebo ví, kde si potřebné informace najít, a pokud ne, stejně by tomu nerozuměl. Jen několika slovy uvedu, jak tuto hračku použít. Když necháme přístroj ležet někde na stole, nabude jeden z náhodných stavů 1 nebo 0, tedy LED bude buď svítit, nebo bude zhasnutá. A když začne blikat? Tak to nám oznamuje, že někde v těsné blízkosti je elektrické pole, čili kabel je pod napětím. Prostě a jednoduše se dá říci, že pracuje jako známá „fázovka“ s doutnavkou, která se rozsvítí při dotyku na fázový vodič, až na to, že v našem případě se nemusíme vodiče pod napětím dotýkat, a stačí se jen k němu přiblížit sondou.

Žárovičky v řetězci na vánoční stromek jsou zapojeny všechny v sérii, tedy takto:

Když nastane ten nepříjemný okamžik, a jedna z žároviček (libovolná) se přepálí, celý obvod se přeruší a zhasnou i všechny ostatní žárovičky. Tak, a nyní můžeme komplikovaně pátrat, která to asi tak je. Ale když použijeme náš přístroj, vše se náramně zjednoduší a za pár okamžiků můžeme spálenou žárovičku určit. Samozřejmě, že řetězec necháme dále pod napětím, i když proud přes něj neprotéká.

Předpokládejme, že se třeba přepálila třetí žárovička, fáze zůstane na žárovkách číslo 1 a 2. Když budeme sondou „očichávat“ vývody žároviček po řadě od začátku (od přívodu sítě), LEDka bude blikat, na znamení, že fáze je přítomna. Bude tedy blikat i za žárovkami číslo 1 a 2, až teprve v okamžiku, kde se sondou přesuneme za žárovku 3, přestane blikat. No a právě to je znamení pro nás, že v tomto místě došlo k přerušení celého obvodu, že chyba je v žárovce číslo 3.

Hledejme kabel ve zdi!

Někdy bývá problémem, zvláště ve starších cihlových domech, jak určit místo na zdi, kam je možno bez obav zatlouci hřebík, abychom nenadělali škodu, nebo dokonce (v tom horším případě) nedošli k úrazu. Jednou z mnoha dalších možností využití je například lokalizace místa, kde došlo k přerušení jedné z žil prodlužovačky. Na další možnosti jistě přijdete sami.

Zpracováno podle http://majsterkowo.pl/