VF SONDA K VOLTMETRU

V tomto popisu představuji velmi jednoduchou sondu pro měření vysokofrekvenčních napětí stejnosměrným voltmetrem (digitálním multimetrem). Rozsah měřených kmitočtů je od 100 kHz až do 200 MHz, tedy vyhovující pro naprostou většinu radioamatérských aplikací. Rozsah měřených napětí je od 100 mV do 10 V špička – špička. Vstupní odpor sondy je 10 M a vstupní kapacita 3 pF.

Obrázek 1 – schéma zapojení sondy.

Všechny součástky jsou umístěny na destičce plošného spoje (doporučuji kvalitnější materiál) na němž jsou vyškrabány (vyřezány) mezery v měděné folii, podle obrázku 2.

Obrázek 2 – plošný spoj sondy.

Na dalším obrázku je znázorněna konečná sestava sondy, která je pak umístěna v kovovém krytu (například hliníkové trubce).

Obrázek 3 – sestava sondy

Obrázek 4 – Kalibrační křivka sondy.

Na svislé stupnici je vyneseno vstupní napětí špička-špička v milivoltech, na vodorovné stupnici stejnosměrné výstupní napětí v milivoltech.

Autor VK5JST, http://www.users.on.net/