HAVARIJNÍ OSVĚTLENÍ

Tak nám vypadla elektrika, paní Mülerová. Nedá se svítit…..

Ale jo, dá se. Stačí hrst bílých světelných diod, baterka, a něco co by ty diody při výpadku proudu připnulo k baterii. Dále uvedené jednoduché svítidlo pro nouzové osvětlení používá jen několik prvků, ale přitom dokáže poskytnout užitečné služby. Takové úplně nejjednodušší zapojení je samozřejmě relé, které je přidržováno v zapnutém stavu napětím ze sítě (třeba i přes transformátor), asi takhle:

Relé Re1 s jedním přepínacím kontaktem je připojeno k síti, pokud je pod napětím, je kontakt Re1a přitažen (jako na obrázku) a tedy obvod LED – baterie je rozpojen. Po výpadku sítě relé odpadne a připojí LED k baterii. Při prvotních testech tohoto zapojení (značně primitivního, uznávám) jsme použili starší relé RP90, které má vinutí cívky přímo na 230V,

Je vám všem jasné, že toto není „to pravé ořechové“ a že jako odborníci přes elektroniku to musíme vylepšit, například i o nabíjení baterie, viz schéma na dalším obrázku.

Jakmile vypadne vstupní napájení, přístroj automaticky sepne a připojí napájení všech připojených LED. Jakmile se napětí v síti obnoví, LED se automaticky vypne a započne dobíjení baterie. Přívod ze sítě je přes vhodný transformátor.

Seznam součástek:

R1 = M22
R2 = 10k
D1, D2, D3 = 1N4007,
ZD = 15V 1 W
C1 = 1M/400V  (také značený jako 105)
C2 = 100uF/25V
T1 = BD 140
LED = bílé s vysokým jasem

Zpracováno podle http://homemadecircuitsandschematics.blogspot.com/