FILTRACE HARMONICKÝCH KMITOČTŮ

Filtrační články s indukčností a kapacitou (obecně čtyřpóly) které mají indukčnost v podélné větvi nebo kapacitu v příčné větvi nebo obojí,

Obr. 1

lze snadno přizpůsobit pro filtraci harmonických kmitočtů. Potlačení některé harmonické může být zvláště účinné, zapojí-li se do podélné indukční větve paralelní laděný obvod

Obr. 2

volený tak, aby byl v rezonanci při potlačovaném kmitočtu a měl potřebný indukční odpor při přenášeném kmitočtu. Podobného výsledku se dosáhne také příčným zapojením sériového laděného obvodu, vhodně vypočteného a provedeného.

Obr. 3

Výpočet se provádí podle vzorců:
Obrázek 2 ---> L´1 = L1 (1 – 2)
Obrázek 3 ---> C´3 = C3 (1 – 2)
kde  je poměr přenášeného kmitočtu k potlačenému kmitočtu.

Kapacita C´ (obrázek 2) a indukčnost L´ (obrázek 3) musí mít hodnoty které umožňují rezonanci obvodu při potlačeném kmitočtu. Jednoduchý výpočet L a C pro požadovaný kmitočet najdete ZDE.

Smirenin str. 256