ANT GP 2m

Několikrát jsem zde psal o anténách typu „Ground Plane“, zkráceně GP, a přesto stále dostávám dotazy, jak na to, jaké použít rozměry – hlavně pro pásmo 145 MHz, kde je tato anténa spolehlivým základnovým řešením pro práci s převaděči a portable „ručkami“ a to i na dostatečně velké vzdálenosti, výhodou je také kruhový vyzařovací diagram, odpadá tedy směrování při změně protistanice.

Nejjednodušší čtvrtvlnná anténa GP se skládá ze zářiče a třech nebo lépe čtyř protivah o délce Lambda / 4, které nahrazují vyladěnou zemní rovinu. Vstupní impedance takové antény se pohybuje od 30 do 35 ohmů, v závislosti na průměru zářiče. Abychom k ní mohli připojit běžně používaný souosý kabel s impedancí 50 ohmů, jsou protiváhy ohnuté dolů pod úhlem 45 stupňů, v tom případě tedy nemusíme používat přizpůsobovací transformátory, a jelikož tento typ antén je vůči zemi nesouměrný, stejně jako souosý kabel, není zapotřebí ani symetrizace, což je v praxi obrovská výhoda.

Anténa GP – pohled ze strany

Činitel stojatých vln (PSW, SWR) je možno při pečlivém rozměření docílit 1:1, což je více než výborný výsledek.

Anténa GP – pohled zhora.